หลายคนคงจะคิดว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เงียบ แต่จากพี่ๆ Get ได้ไปเรียนและเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วทั่วประเทศนิวซีแลนด์ ชาวกีวีไม่ได้เงียบอย่างที่เราคิดนะครับ กลับกัน ที่นี่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นให้ทำมากมาย ธรรมชาติก็สวยงาม ยิ่งใหญ่ และเขียวชะอุ่ม มีวัฒนธรรมที่ผสมกลมเกลียวกันระหว่างชนพื้นเมืองและชาวตะวันตก ผู้คนเป็นมิตร และยังเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่นี่ทำให้โลกทัศน์ของพี่เปลี่ยนไปอย่างมากมหาศาลเลยครับ บอกได้เลยว่า “ทั้งผู้คนและประเทศ ไม่แห้งแล้ง กลับชุ่มชื่นและอบอุ่นเต็มไปด้วยความสุข”

หลายคนคงจะคิดว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เงียบ แต่จากพี่ๆ Get ได้ไปเรียนและเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วทั่วประเทศนิวซีแลนด์ ชาวกีวีไม่ได้เงียบอย่างที่เราคิดนะครับ กลับกัน ที่นี่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นให้ทำมากมาย ธรรมชาติก็สวยงาม ยิ่งใหญ่ และเขียวชะอุ่ม มีวัฒนธรรมที่ผสมกลมเกลียวกันระหว่างชนพื้นเมืองและชาวตะวันตก ผู้คนเป็นมิตร และยังเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่นี่ทำให้โลกทัศน์ของพี่เปลี่ยนไปอย่างมากมหาศาลเลยครับ บอกได้เลยว่า “ทั้งผู้คนและประเทศ ไม่แห้งแล้ง กลับชุ่มชื่นและอบอุ่นเต็มไปด้วยความสุข”

หลายคนคงจะคิดว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เงียบ แต่จากพี่ๆ Get ได้ไปเรียนและเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วทั่วประเทศนิวซีแลนด์ ชาวกีวีไม่ได้เงียบอย่างที่เราคิดนะครับ กลับกัน ที่นี่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นให้ทำมากมาย ธรรมชาติก็สวยงาม ยิ่งใหญ่ และเขียวชะอุ่ม มีวัฒนธรรมที่ผสมกลมเกลียวกันระหว่างชนพื้นเมืองและชาวตะวันตก ผู้คนเป็นมิตร และยังเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่นี่ทำให้โลกทัศน์ของพี่เปลี่ยนไปอย่างมากมหาศาลเลยครับ บอกได้เลยว่า “ทั้งผู้คนและประเทศ ไม่แห้งแล้ง กลับชุ่มชื่นและอบอุ่นเต็มไปด้วยความสุข”

หลายคนคงจะคิดว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เงียบ แต่จากพี่ๆ Get ได้ไปเรียนและเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วทั่วประเทศนิวซีแลนด์ ชาวกีวีไม่ได้เงียบอย่างที่เราคิดนะครับ กลับกัน ที่นี่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นให้ทำมากมาย ธรรมชาติก็สวยงาม ยิ่งใหญ่ และเขียวชะอุ่ม มีวัฒนธรรมที่ผสมกลมเกลียวกันระหว่างชนพื้นเมืองและชาวตะวันตก ผู้คนเป็นมิตร และยังเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่นี่ทำให้โลกทัศน์ของพี่เปลี่ยนไปอย่างมากมหาศาลเลยครับ บอกได้เลยว่า “ทั้งผู้คนและประเทศ ไม่แห้งแล้ง กลับชุ่มชื่นและอบอุ่นเต็มไปด้วยความสุข”

Roncalli College

roncalli-logo

Worldwide School of English

worldwide-logo

THE CAMPBELL INSTITUTE

worldwide-logo

ABC College of English

worldwide-logo

LANGUAGE SCHOOLS NEW ZEALAND

worldwide-logo

Timaru Girls' High School

ughs-logo

Timaru Boys' High School

tbhs-logo

Craighead Diocesan School

craighead-logo

James Hargest College

jhc-logo

Southland Boys' High School

sbhs-logo

Southland Girls' High School

sghs-logo

Central Southland College

csc-logo

Gore High School

ghs-lgog
เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์
[showmodule id=”813″]

[showmodule id=”3186″]

[showmodule id=”3150″]