Wakatipu High School

Additional information

เมือง

Queenstown

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

High School

หลักสูตร

NZQA

อายุที่เปิดรับสมัคร

15-18 ปี

ที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียน

~ 1,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กุมภาพันธ์), เทอม 2 (เมษายน), เทอม 3 (กรกฎาคม), เทอม 4 (ตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 650,000 บาท / ปี

Wakatipu High School

Wakatipu High School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งพึ่งมีการย้ายสถานที่จากใจกลางเมือง Queenstown ออกมาบริเวณเขต Franktonในปี 2018 ที่ผ่านมา โดยโรงเรียนทุ่มทุนกว่า 50 ล้านดอลล่า นิวซีแลนด์ในการสร้างโรงเรียนใหม่พร้อมสิ่งอำนวย ความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้คำ กล่าว ‘innovative learning environment’ หรือการเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมนวัตกรรมที่ทันสมัยปัจจุบัน

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Wakatipu High School

Wakatipu High School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งพึ่งมีการย้ายสถานที่จากใจกลางเมือง Queenstown ออกมาบริเวณเขต Franktonในปี 2018 ที่ผ่านมา โดยโรงเรียนทุ่มทุนกว่า 50 ล้านดอลล่า นิวซีแลนด์ในการสร้างโรงเรียนใหม่พร้อมสิ่งอำนวย ความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้คำ กล่าว ‘innovative learning environment’ หรือการเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมนวัตกรรมที่ทันสมัยปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 900 คน เปิดสอนตั้งแต่ Year 9 ถึง Year 13 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมนักเรียนให้มีความสุขกับการเรียน จุดมุ่งหมายของโรงเรียนคือการให้โอกาสอย่างกว้างขวางกับนักเรียนทุกคนในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองค้นพบความสามารถและความต้องการของตัวเองที่แท้จริง พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังมีทีมงานสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆเรื่อง จึงทำให้โรงเรียนเป็นที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนนานาชาติทั่วโลก

Curriculum

มีโปรแกรมต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนทุกคน นักเรียนสามารถเรียนวิชาเฉพาะที่มีให้เลือกมากมาย เช่น วิชาดนตรี, ทำอาหาร, ช่างไม้,ศิลปะ และการแสดง มีอุปกรณ์การสอนเพียบพร้อมให้นักเรียนได้เรียนตามความสนใจ หลักสูตรของโรงเรียนจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย มีหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการสอบ NCEA เพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน

Accommodation

ทางโรงเรียนจัดหาโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์ให้นักเรียนซึ่งทุกบ้านได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่ Wakatipu High School การที่นักเรียนได้อยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ทำให้นักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบชาวนิวซีแลนด์ นักเรียนจะได้ ประสบการณ์ที่มีคุณค่า เรียนรู้ความรับผิดชอบ การบริหารเงินค่าขนมที่ได้รับ ทักษะการอยู่ร่วมกับคนต่างเชื้อชาติและการใช้ชีวิต และดูแลตัวเองในต่างประเทศ นักเรียนโดยส่วนใหญ่ที่เรียนจบแล้ว กลับมาที่ประเทศไทยมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

 

Wakatipu High School