Bayfield High School

Additional information

เมือง

Dunedin

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Year 7 – 13

หลักสูตร

NZQA

อายุที่เปิดรับสมัคร

13 – 18 ปี

ที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียน

~ 600

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กุมภาพันธ์), เทอม 2 (เมษายน), เทอม 3 (กรกฎาคม), เทอม 4 (ตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 600,000 บาท / ปี

Bayfield High School

หนึ่งในโรงเรียนคุณภาพของประเทศนิวซีแลนด์ ค่าเฉลี่ยคะแนนของโรงเรียนสูงกว่ามาตรฐานในประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาในทุกด้าน โรงเรียนจะแนะแนวทางให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายของตัวเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้สัมฤทธิ์ผลที่กำหนดไว้อย่างดีที่สุด

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Bayfield High School

หนึ่งในโรงเรียนคุณภาพของประเทศนิวซีแลนด์ ค่าเฉลี่ยคะแนนของโรงเรียนสูงกว่ามาตรฐานในประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาในทุกด้าน โรงเรียนจะแนะแนวทางให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายของตัวเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้สัมฤทธิ์ผลที่กำหนดไว้อย่างดีที่สุด โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ที่มีคุณภาพกับนักเรียน ให้โอกาสกับนักเรียนทุกคน รวมไปถึงนักเรียนพิการ ซึ่งโรงเรียนได้เล็งเห็นว่าเด็กทุกคนควรได้รับการศึกษา ถึงแม้จะมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ก็ตาม อาคารเรียนทุกหลังจึงสร้างเผื่อไว้สำหรับน้องกลุ่มนี้อีกด้วย

Curriculum

นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ อาจารย์จะช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ การศึกษาที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่ดี เชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียน จะเป็นตัวช่วยให้เรียนอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมือง Dunedin  นอกจากเรียนทางด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนยังสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้การรับผิดชอบตัวเองในด้านต่าง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

Accommodation

โฮมสเตย์ทุกหลังได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดของโรงเรียน โดยทุกหลังมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้นักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า

Bayfield High School