Fiordland College

Additional information

เมือง

Te Anau

ที่พัก

Homestay

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กุมภาพันธ์), เทอม 2 (เมษายน), เทอม 3 (กรกฎาคม), เทอม 4 (ตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 600,000 บาท / ปี

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Year 7 – 13

หลักสูตร

NZQA

อายุที่เปิดรับสมัคร

10-19 ปี

จำนวนนักเรียน

~ 300

Fiordland College
ก่อตั้งในปี 1975 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติ Fiordland ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นักเรียนจะได้เรียนท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ ทำให้โรงเรียนเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ของเมือง

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Fiordland College

ก่อตั้งในปี 1975 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติ Fiordland ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นักเรียนจะได้เรียนท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ ทำให้โรงเรียนเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ของเมืองคำขวัญของโรงเรียน คือ “Reward for Effort” รางวัลแห่งความพยายามของโรงเรียน คือการทำให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเพราะ Fiordland College เชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ทำให้นักเรียนเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทุ่มเทเป็นอย่างมาก จึงทำให้โรงเรียนมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Curriculum

โรงเรียนรับนักเรียนจำนวนจำกัด เนื่องจากต้องการให้เป็นชั้นเรียนขนาดเล็ก เพื่อการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว โรงเรียนยังเน้นการเรียนนอกห้องเรียน และให้ความสำคัญกับข้อมูลการศึกษาต่อในระดับมัธยม มีห้องแนะแนวที่มีข้อมูลมหาวิทยาลัย และโพลีเทคนิคมากมายพร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา Fiordland College พร้อมที่จะเปิดประสบการณ์ในการศึกษาของนักเรียนทุกคน

Accommodation

โรงเรียนได้คัดเลือกครอบครัวชาวนิวซีแลนด์เพื่อเป็นโฮมสเตย์คุณภาพสูงอย่างพิถีพิถัน ทุกครอบครัวมีอัธยาศัยดี สภาพแวดล้อ สะดวกสบาย และปลอดภัยทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวการใช้ชีวิตในประเทศนิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนอีกด้วย

Fiordland College