Logan Park High School

Additional information

เมือง

Dunedin

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย

หลักสูตร

NZQA

อายุที่เปิดรับสมัคร

15-18 ปี

ที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียน

~ 600

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กุมภาพันธ์), เทอม 2 (เมษายน), เทอม 3 (กรกฎาคม), เทอม 4 (ตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 650,000 บาท / ปี

Logan Park High School

มีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูง ในปี 2011 นักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 22 ทุน เป็นโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสูงสุดของเมือง Dunedin อีกทั้งยังได้รับรางวัลในสาขาอื่น ๆ การันตีความสำเร็จของโรงเรียนอีกมากมาย

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Logan Park High School

มีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูง ในปี 2011 นักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 22 ทุน เป็นโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสูงสุดของเมือง Dunedin อีกทั้งยังได้รับรางวัลในสาขาอื่น ๆ การันตีความสำเร็จของโรงเรียนอีกมากมาย พร้อมที่จะพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในทุกวิชา มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มุ่งหมายให้นักเรียนเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

Curriculum

โรงเรียนมีชื่อเสียงในด้านวิชาภาษาอังกฤษ, ศิลปะ, สังคมศาสตร์, ดนตรี, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และการแสดง นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนหลังเลิกเรียน ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย  เช่น ชมรมหมากรุก, ชมรมคณิตศาสตร์ หรือเข้าร่วมวงดนตรีแจ๊ส ตามความสนใจของนักเรียน

Accommodation

โฮมสเตย์เป็นสถานที่สำหรับฝึกภาษาอังกฤษนอกโรงเรียน Logan Park High School จึงได้คัดเลือกโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ และพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบชาวนิวซีแลนด์ นักเรียนจะได้ ประสบการณ์ที่มีคุณค่า เรียนรู้ความรับผิดชอบ การบริหารเงินค่าขนมที่ได้รับ ทักษะการอยู่ร่วมกับคนต่างเชื้อชาติและการใช้ชีวิต และดูแลตัวเองในต่างประเทศ นักเรียนโดยส่วนใหญ่ที่เรียนจบแล้ว กลับมาที่ประเทศไทยมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

Logan Park High School

 

เปรียบเทียบโรงเรียน

Add some products to compare.

Compare Products

ฝาก Like พวกเราด้วยนะคะ

ที่ปรึกษา

บุญส่ง วรรณกลาง (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑)