Auckland University of Technology

Additional information

เมือง

Auckland

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Bachelor, Diploma, Doctoral, Master

หลักสูตร

ติดต่อสอบถาม GET Education

อายุที่เปิดรับสมัคร

20 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักนอก, หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 30,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กุมภาพันธ์), เทอม 2 (กรกฏาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ติดต่อสอบถาม Get Education

AUT University 

เป็นมหาลัยที่ติดอันดับท็อป 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก มุ่งเน้นในการเป็นมหาวิทยาลัยของนานาชาติ และให้ความสำคัญกับนักเรียนนานาชาติ AUT Universityได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ว่าเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ มีสถิตินักศึกษาได้งานทำหลังจากเรียนจบสูงที่สุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย อื่นๆ

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Auckland University of Technology

AUT

AUT University เป็นมหาลัยที่ติดอันดับท็อป 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก มุ่งเน้นในการเป็นมหาวิทยาลัยของนานาชาติ และให้ความสำคัญกับนักเรียนนานาชาติ AUT Universityได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ว่าเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ มีสถิตินักศึกษาได้งานทำหลังจากเรียนจบสูงที่สุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งยิมและห้องสมุด ที่มีมาตรฐานระดับโลก คอร์สเรียนมีอยู่ทุกระดับ ตั้งแต่ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรีถึง ปริญญาเอก เปิดรับนักเรียน 2 ครั้งต่อปี กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยสอนทักษะ ที่นักศึกษาต้องใช้ในการทำงาน อย่างแท้จริง มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการวิจัยที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ในการวิจัยมายาวนาน ห้องเรียนมีความเป็นส่วนตัวและ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีหน่วยงานเฉพาะ ที่มีความมุ่งมั่นให้บริการสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ มี 3 แคมปัส ที่สวยงามและมีรูปแบบทันสมัย ที่ City campus  North campus แลt South campus มีนักเรียนต่างชาติกว่า 400 คนจากทั่วโลก AUT Universityได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์

 

AUT

จุดเด่นของ AUT University

 • AUT University ได้รับการยอมรับในระดับโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • มุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยของนานาชาติ และให้ความสำคัญกับนักเรียนนานาชาติ
 • มีสถิตินักศึกษาได้งานทำหลังจากเรียนจบสูงที่สุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย อื่นๆ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งยิมและห้องสมุด ที่มีมาตรฐานระดับโลก
 • มีความสัมพันธุ์ ใกล้ชิดกับวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยสอนทักษะ ที่นักศึกษาต้องใช้ในการทำงาน อย่างแท้จริง
 • มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการวิจัยที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ในการวิจัยมายาวนาน
 • ห้องเรียนมีความเป็นส่วนตัวและ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
 • มีหน่วยงานเฉพาะ ที่มีความมุ่งมั่นให้บริการสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ
 • มี 3 แคมปัส ที่ city campus และ North Shore Campus
 • มีนักเรียนต่างชาติกว่า 400 คนจากทั่วโลก
 • AUT Universityได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์

สาขาที่เปิดสอนของ AUT

เรียนปริญญาตรี ไอที วิทยาศาสตร์ บริหาร ที่นิวซีแลนด์

Bachelor of Art and Design (Honours)
Bachelor of Arts (Honours)
Bachelor of Business (Honours)
Bachelor of Communication Studies (Honours)
Bachelor of Computer and Information Sciences (Honours)
Bachelor of Creative Technologies (Honours)
Bachelor of Engineering (Honours)
Bachelor of Health Science (Honours)
Bachelor of Health Science (Honours) in Psychology
Bachelor of Laws (Honours)
Bachelor of Science (Honours)  (offered by the School of Science)
Bachelor of Science (Honours)   (offered by the School of Engineering, Computer and Mathematical Sciences)
Bachelor of Sport and Recreation (Honours)  

AUT

เรียนปริญญาโท  ไอที วิทยาศาสตร์ บริหาร ที่นิวซีแลนด์
(Masters degrees offered at AUT)

Master of Analytics
Master of Applied Finance
Master of Arts
Master of Business –
Master of Business Administration (MBA) –
Master of Communication Studies –
Master of Computer and Information Sciences
Master of Creative Technologies –
Master of Design –
Master of Education
Master of Educational Leadership –
Master of Emergency Management
Master of Engineering –

Master of Global Business
Master of Health Informatics –
Master of Human Rights –
Master of Information Security and Digital Forensics –
Master of International Hospitality Management –
Master of International Tourism Management –
Master of Laws (LLM)
Master of Marketing
Master of Medical Laboratory Science
Master of Philosophy

Master of Professional Accounting
Master of Professional Language Studies — Language Teaching
Master of Psychotherapy
Master of Public Health

Master of Sport and Exercise
Master of Teaching and Learning (Primary) –
Master of Visual Arts

AUT

ที่พัก

ระหว่างการเรียนที่ AUT University นักศึกษาสามารถเลือกพักที่หอพักของมหาวิทยาลัยได้ โดยอาจเลือก AUT Halls of Residence ,Wellesley Student Apartment หรือ Akoranga Student Village โดยติดต่อสอบถามราคาได้ที่มหาวิทยาลัย ทางเลือกอื่นๆ อาจเป็นบ้านพัก โฮมสเตย์ บ้านเช่าร่วมกับเพื่อนๆ เป็นต้น

AUT