สมฤกษ์ วรรณกลาง (พี่จ๊อบ) (Somroek W.)

สมฤกษ์ วรรณกลาง (พี่จ๊อบ) (Somroek W.)

Director

ชาญณรงค์ โกลิตะวงษ์ (พี่เป๋ง) (Channarong K.)

ชาญณรงค์ โกลิตะวงษ์ (พี่เป๋ง) (Channarong K.)

Manager

บริษัท เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล จำกัด

GET Education and Travel Co., Ltd.

ศูนย์แนะแนว เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล (GET) เป็นศูนย์แนะแนวระดับแนวหน้าของประเทศไทย เราเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ภายใต้การนำของ นักบินการบินไทย นายสมฤกษ์ วรรณกลาง และ กัปตันชาญณรงค์ โกลิตะวงษ์ โดยมีที่ปรึกษาผู้มากด้วยประสบการณ์ ท่านบุญส่ง วรรณกลาง (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1)
แรงจูงใจในการก่อตั้งศูนย์แนะแนว GET
เริ่มต้นจากการที่คนรู้จักฝากดูสถานที่เรียนในต่างแดน ในประเทศที่เราบินไปทำงานอยู่เป็นประจำ เช่น นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และจีน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยาก เพราะเราได้มีโอกาสเห็นสภาพแวดล้อมจริง ความเป็นอยู่ และยังได้เห็นลักษณะนิสัยของผู้คนในแต่ละที่ ที่สำคัญเรายังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่เรียนด้วยตัวเอง เพื่อให้เห็นสภาพการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ แต่ละแห่ง ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนระดับอุดมศึกษา เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้ มาให้ผู้ปกครองใช้เปรียบเทียบเพื่อหาสถาบันที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการและลักษณะนิสัยของบุตรหลานมากที่สุด
จากจุดเริ่มของการดูแลอย่างใกล้ชิดนี้ และความจริงใจในการเสาะหาสถานศึกษาที่เหมาะสม ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และได้รับการแนะนำแบบปากต่อปาก จนในที่สุดพี่นักบินทั้งสองจึงตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล จำกัด ขึ้นเพื่อดูแลให้คำปรึกษากับน้องๆ และผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ
โครงการความร่วมมือด้านหลักสูตรการเรียนระหว่างประเทศ
2010: โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิตฯ มศว. ประสานมิตร (มัธยม) กับโรงเรียนรัฐบาลในประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 11 โรงเรียน ภายใต้การดูแลของสถานทูตนิวซีแลนด์
2012: แนะนำโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนให้กับโรงเรียนในจังหวัดภาคตะวันออก
2013 เป็นต้นมา: GET ได้ขยายความร่วมมือในระดับมัธยมศึกษาไปอีกหลายแห่ง รวมถึงในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

Accreditation

ศูนย์แนะแนว GET ได้รับการรับรอง และเป็นสมาชิกของสถาบันต่างๆ จากหลากหลายประเทศ อาทิเช่น

  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานิวซีแลนด์ จากสถานทูตนิวซีแลนด์ (Education New Zealand Recognised Agency)
  2. สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (Thai International Education Consultants Association, TIECA)
  3. FELCA (The Federation of Education and Language Consultant Associations)
  4. China Scholarship Services (ประเทศไทย)
  5. บริติช เคานซิล (British Council)