Southland Boys High School

Additional information

เมือง

Invercargill

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

ชายล้วน

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย

หลักสูตร

NZQA

อายุที่เปิดรับสมัคร

15-18 ปี

ที่พัก

Homestay, หอพักใน

จำนวนนักเรียน

> 1000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กุมภาพันธ์), เทอม 2 (เมษายน), เทอม 3 (กรกฎาคม), เทอม 4 (ตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 650,000 บาท / ปี

Southland Boys’ High School
เปิดสอนมาอย่างยาวนานกว่า 120 ปี เป็นโรงเรียนชายล้วนในระดับมาตรฐานของประเทศนิวซีแลนด์ ที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัวใหญ่ นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม คุณธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ที่มีคุณภาพ เน้นผสมผสานการเรียนไปกับเทคโนโลยี

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Southland Boys’ High School

เปิดสอนมาอย่างยาวนานกว่า 120 ปี เป็นโรงเรียนชายล้วนในระดับมาตรฐานของประเทศนิวซีแลนด์ ที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัวใหญ่ นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม คุณธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ที่มีคุณภาพ เน้นผสมผสานการเรียนไปกับเทคโนโลยี ในปัจจุบัน โรงเรียนได้เล็งเห็นว่าการศึกษาสามารถประเมินความสำเร็จได้จากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และด้านกีฬา โรงเรียนจึงได้มุ่งเน้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต

Curriculum

หลักสูตรของโรงเรียนออกแบบให้ตอบสนองความต้องการและสร้างแรงบันดาลใจเด็กผู้ชาย เน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเล่นกีฬา จึงทำให้น้องๆมีเพื่อนต่างชาติได้มากขึ้น และเร็วขึ้น มีทั้งสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งเพียงพอสำหรับนักเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ครบครัน มีวิชาเฉพาะให้สำหรับนักเรียนชายให้เลือกเรียนหลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน

Accommodation (มีให้เลือกทั้งแบบหอพักและโฮมสเตย์)

หอพัก

โรงเรียนมีหอพักชายไว้บริการนักเรียน ซึ่งมีความปลอดภัยสูง มีอาหารบริการ 3 มื้อ จากเชฟที่ผ่านการอบรม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น จะทำให้นักเรียนมีเพื่อนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาได้เร็วขึ้นจากการพูดคุย และการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนในหอพัก

โฮมสเตย์

การอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียน ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ยินดีต้อนรับนักเรียนไทยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว พร้อมที่จะแบ่งปันชีวิตในแบบชาวนิวซีแลนด์ ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของนักเรียน

Southland Boys’ High School