James Hargest College

Additional information

เมือง

Invercargill

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยม ต้น-ปลาย

หลักสูตร

NZQA

อายุที่เปิดรับสมัคร

13 – 18 ปี

ที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียน

~ 1,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กุมภาพันธ์), เทอม 2 (เมษายน), เทอม 3 (กรกฎาคม), เทอม 4 (ตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 650,000 บาท / ปี

James Hargest College
เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานในระดับสูงของประเทศนิวซีแลนด์ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังเน้นให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ปรัชญา และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักเรียน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี โรงเรียนต้องการให้ช่วงเวลาแห่งการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

James Hargest College

เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานในระดับสูงของประเทศนิวซีแลนด์ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังเน้นให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ปรัชญา และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักเรียน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี โรงเรียนต้องการให้ช่วงเวลาแห่งการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทำให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากทุกปี และในปี 2009 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 17 ทุน ซึ่งสูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนที่ได้คะแนน Top Academic ก็อยู่ในโรงเรียนนี้เช่นกัน

Curriculum

มีวิชาหลักและวิชาเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนมากมาย รวมไปถึงวิชาสายอาชีพ เช่น บัญชี, เศรษฐศาสตร์, กราฟฟิก ฯลฯ โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุด อีกทั้งยังมีศูนย์การเรียนเสริมซึ่งโรงเรียนจัดสอนให้ฟรีเป็นคลับขนาดใหญ่ ให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมร่วมกันหลังเลิกเรียน จุดประสงค์หลักของศูนย์การเรียนนี้ คือการช่วยเหลือและพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนนาชาติ

Accommodation

โฮมสเตย์ทุกหลังได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดของโรงเรียน โดยทุกหลังมีสภาพแวดล้อม ที่ดี ปลอดภัย พร้อมรองรับนักเรียนชาวต่างชาติเพื่อให้นักเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีความสุขควบคู่การเรียนรู้ในสถาบันชั้นแนวหน้าของประเทศนิวซีแลนด์ให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้นักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ เพื่อให้  นักเรียนได้เติบโตและรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดียิ่งขึ้น

James Hargest College