The Campbell Institute

Additional information

เมือง

Wellington, Auckland

สังกัด

เอกชน

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

English Language School

หลักสูตร

Academic English, Barista, CELTA, Demi Au Pair, Pathways, PTE ACADEMIC, IELTS

อายุที่เปิดรับสมัคร

16 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

Homestay, หอพักนอก

จำนวนนักเรียน

~ 200

วันเปิดเรียน

เปิดทุกวันจันทร์

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ติดต่อสอบถาม Get Education

The Campbell Institute

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1940 ทำให้สถาบันมีประสบกาณ์ที่ยาวนานกว่า 80 ปี โดยที่ถูกจัดให้เป็น Category One Schools ได้รับการรับรองโดย New Zealand Qualifications Authority (NZQA) โดยสถาบันยังมีถึง 2 วิทยาเขตซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Auckland และ Wellingtonให้เลือกศึกษา

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

The Campbell Institute

The Campbell Institute เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1940 ทำให้สถาบันมีประสบกาณ์ที่ยาวนานกว่า 80 ปี โดยที่ถูกจัดให้เป็น Category One Schools ได้รับการรับรองโดย New Zealand Qualifications Authority (NZQA) โดยสถาบันยังมีถึง 2 วิทยาเขตซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Auckland และ Wellingtonให้เลือกศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (CELTA) ซึ่งได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในสถาบันที่เป็น Partner หรือสามารถเข้าเรียนในระดับมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ได้

 

The Campbell Institute, Auckland

Auckland Campus

ตั้งอยู่ที่ Auckland เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ สถาบัน The Campbell Institute แคมปัสที่เมือง Auckland ตั้งอยู่ในย่าน Newmarket ซึ่งห่างจาก CBD เพียง 10 นาที รายล้อมไปด้วย ร้านค้า โรงหนัง และร้านอาหาร มากมาย สถาบันเปิดสอนหลากหลายหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และยังเป็น Partner ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในนิวซีแลนด์

 

The Campbell Institute, Wellington

The Campbell Institute

เมือง Wellington เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ล่างสุดของเกาะเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมภาพยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก สถาบัน The Campbell Institute เป็นสถาบันสอนภาษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน แคมปัสที่เมือง Wellington ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ Wellington Railway Station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่และสวยงามมาก นักเรียนสามารถเดินทางได้สะดวก สถาบันเปิดสอนหลากหลายหลักสูตร และยังเป็น Partner ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในนิวซีแลนด์

หลักสูตรที่เปิดสอน

General English

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทุกระดับภาษา เหมาะกับนักเรียนทุกคนที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและมีความมั่นใจมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น โดยเนื้อหาการเรียนจะคลอบคลุม 4 ทักษะได้แก่การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

 

IELTS Exam Preparation

IELTS คือการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานสากล ถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการศึกษา ทำงาน คะแนนสอบ IELTS สามารถใช้เป็นใบเบิกทางสู่การศึกษาต่อ และทำงานในองกรณ์ชั้นนำทั่วโลก หลักสูตร IELTS Exam Preparation นั้นนักเรียนจะได้เรียนทักษะวิชาที่ใช้ในการสอบเช่น การอ่าน ไวยากรณ์ คำศัพท์ ฯลฯ รวมถึงได้ทำข้อสอบจำลองในทุกสัปดาห์ และยังสามารถฝึกการสอบพูด IELTS กับครูโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

Cambridge Exam Preparation

Cambridge Exam Preparation คือการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานสากล ถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือเข้าทำงาน นักเรียนจะได้เรียนทักษะวิชาที่ใช้ในการสอบเช่น การอ่าน ไวยากรณ์ คำศัพท์ ฯลฯ รวมถึงได้ทำข้อสอบจำลองในทุกสัปดาห์ และยังสามารถเรียน 1:1 กับครูโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

PTE Academic Exam Preparation

คือการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานสากล ถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือเข้าทำงาน นักเรียนจะได้เรียนทักษะวิชาที่ใช้ในการสอบเช่น การอ่าน ไวยากรณ์ คำศัพท์ ฯลฯ รวมถึงได้ทำข้อสอบจำลองในทุกสัปดาห์ 

 

 

 

ที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์

นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องอาศัยอยู่กับ Homestay เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ในขณะศึกษาอยู่ที่สถาบันของเรานักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ประเพณี จากการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์

Homestay

 

Student Apartment

ที่พัก

 

ราคาค่าเรียน

ราคาค่าเรียน

The Campbell Institute, Auckland

 

The Campbell Institute, Wellington