Gore High School

Additional information

เมือง

Gore

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

High School

หลักสูตร

NZQA

อายุที่เปิดรับสมัคร

15-18 ปี

ที่พัก

Homestay, หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 500

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กุมภาพันธ์), เทอม 2 (เมษายน), เทอม 3 (กรกฎาคม), เทอม 4 (ตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 650,000 บาท / ปี

Gore High School
เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาระดับสูง อาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะทำให้นักเรียน “เรียนรู้ที่จะสร้างความแตกต่าง” โรงเรียนให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ และมุ่งมั่นที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีไว้

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Gore High School

เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาระดับสูง อาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะทำให้นักเรียน “เรียนรู้ที่จะสร้างความแตกต่าง” โรงเรียนให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ และมุ่งมั่นที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีไว้ ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะสร้างรากฐานให้กับนักเรียนปัจจุบันในแบบร่วมสมัย ให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถที่แท้จริงของตัวเอง และดำเนินตามสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ ให้อิสระในการเรียนรู้ เติบโต พร้อมกับความเชื่อมั่นในตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบั

Curriculum

โรงเรียนมีวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนมากมายตามความต้องการของนักเรียน เช่น กราฟฟิก, ออกแบบ,การแสดง, ดนตรี, ช่างไม้, ช่างโลหะ ฯลฯ ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เป็นมิตร และเคารพซึ่งกันและกันพร้อมทั้งสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งหลายสนามโรงเรียนเน้นให้นักเรียนได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี

Accommodation (มีให้เลือกทั้งแบบหอพัก และโฮมสเตย์)

หอพัก

(ด้วยความเก่าของตึก ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยง และจะแนะนำอีกครั้งหากทางโรงเรียนปรับปรุงแล้ว)หอพักอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน ใช้เวลาเดินเพียง 5นาที ปลอดภัย (แต่เก่ามากพอสมควร) พร้อมอาหาร3 มื้อ และเจ้าหน้าที่ประจำหอดูแลอย่างใกล้ชิด 24ชม. นักเรียนสามารถทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาร่วมกันเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

โฮมสเตย์

โฮมสเตย์ของโรงเรียนเป็นครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ในพื้นที่ พร้อมต้อนรับนักเรียนทุกคนอย่างอบอุ่นเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้พัฒนาภาษากฤษ โฮมสเตย์พร้อมให้คำปรึกษาและให้ความสนับสนุเสมือนผู้ปกครองคนที่สองของนักเรียน

Gore High School