โรงเรียนมัธยมคิทซิลาโน่ Kitsilano Secondary School

Additional information

เมือง

Vancouver

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย

หลักสูตร

ติดต่อสอบถาม GET Education

อายุที่เปิดรับสมัคร

13 – 18 ปี

ที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียน

~ 1,500

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มกราคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 350,000 บาท / ปี

ตั้งอยู่ในย่านพักอาศัยชุมชนคิทซิลาโน่ มีนักเรียนประมาณ 1,525 คน มีการเรียนการสอนด้านวิชาการ และด้านกีฬาที่เข้มข้น มีบรรยากาศที่ อบอุ่นเป็นมิตร และมีความร่วมมือร่วมใจ นักเรียนสามารถเลือกเรียนจากโปรแกรมที่หลากหลาย

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Kitsilano Secondary School

ตั้งอยู่ในย่านพักอาศัยชุมชนคิทซิลาโน่ มีนักเรียนประมาณ 1,525 คน มีการเรียนการสอนด้านวิชาการ และด้านกีฬาที่เข้มข้น มีบรรยากาศที่ อบอุ่นเป็นมิตร และมีความร่วมมือร่วมใจ นักเรียนสามารถเลือกเรียนจากโปรแกรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการสอนเป็นภาษา ฝรั่งเศส (French Immersion) หลักสูตรวิชาการที่เข้มข้น หรือหลักสูตร การกีฬา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเกรด 12 ในการสอบภาคสุดท้ายของกระทรวงศึกษาธิการ สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของเมืองและจังหวัด วิชาเลือกที่เปิดสอนได้แก่ ดนตรี ศิลปะ การแสดง กราฟฟิกดีไซน์ แอนิเมชั่น และธุรกิจด้านการศึกษา

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาของมณฑลบริติชโคลัมเบีย

  • เกรด 8-12 (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
  • ขนาดชั้นเรียน : นักเรียนจำนวน 20-30 คน
  • ขนาดโรงเรียน : นักเรียนประมาณ 1,500 คน
  • สัดส่วนนักเรียนต่อคุณครู :นักเรียน 20-30 คนต่อคุณครู 1 คน
  • ปีการศึกษา : เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน
  • การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย : นักเรียนของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเรียนต่อ ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันที่สูงกว่า ระดับมัธยมศึกษาได้

ที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์

ทางโรงเรียนมีการให้บริการจัดหาโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดาในขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ประเพณี จาการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา
  • การพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนจะได้ห้องพักส่วนตัว พร้อมโต๊ะทำงาน และอาหารสามมื้อด้วยราคาที่เหมาะสม
  • ผู้ให้บริการโฮมสเตย์สามารถให้บริการเป็นผู้ปกครองนักเรียน (Custodianship)
  • นักเรียนสามารถสมัครเข้าโปรแกรมโฮมสเตย์หลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจาก โรงเรียน

 

Kitsilano Secondary School