High School Affiliated to Shanghai Jiaotong University 上海交通大学附属中学

Additional information

เมือง

เชียงไฮ (Shanghai)

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย

หลักสูตร

Academic Program, IB, Language Program

อายุที่เปิดรับสมัคร

16 – 18 ปี

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 1,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 300,000 บาท / ปี

Shanghai Jiaotong University
เป็นโรงเรียนมัธยมสังกัดมหาวิทยาลัย Shanghai Jiaotong University เป็นหนึ่งในสี่โรงเรียนมัธยมที่ยอดเยี่ยมของเซี่ยงไฮ้

 

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Shanghai Jiaotong University

上海交通大学附属中学

โรงเรียนสาธิแห่งมหาวิทยาลัย Shanghai Jiaotong University

ถูกจัดอันให้เป็น 1 ใน 4 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้

โรงเรียนมัธยมสาธิตการเซี่ยงไฮ้ เป็นโรงเรียนมัธยมสังกัดมหาวิทยาลัย Shanghai Jiaotong University
โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2497 ตั้งอยู่ที่ฮงโขวหยางผู่เป่าซาน เป็นหนึ่งในสี่โรงเรียนมัธยมที่ยอดเยี่ยมของเซี่ยงไฮ้
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลและมหาวิทยาลัย Jiaotong ของเซี่ยงไฮ้
แผนก Inter ของโรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2549  
ซึ่งได้กำหนดหลักสูตรหลัก  2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติและหลักสูตร IBDP สำหรับนักเรียนชาวจีน

โรงเรียนสาธิตเซี่ยงไฮ้  ได้จัดตั้งแผนกนักเรียนนานาชาติ และเริ่มรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อทำการศึกษาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนามาอย่างดีเยี่ยม ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและผู้ปกครอง
ในแต่ละปี นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองจีนได้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Tsinghua University,
Beijing University, Fudan University, Sahnghai Jiaotong University, East China Normal University,
Keisen University ( Japan ), Plekhanov Russian University of Economics ( Russia ) เป็นต้น

 Curriculum

หลักสูตรสำหรับนักเรียนนานาชาติ แบ่งออกเป็น 2  หลักสูตร คือ Academic Program และ Language Program โดยนักเรียนจะได้เรียนครบถ้วนในรายวิชา เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปะ สังคม กีฬา เป็นต้น จัดให้นักเรียนได้เรียนในชั้นที่เหมาะสม ขยายเวลา สถานที่และวิธีการเรียนภาษาจีน ตามระดับภาษาของนักเรียนแต่ละคน

การสอนและการจัดการ

  • การเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก ( 20 คน )
  • เพื่อผสมผสานการศึกษาที่ดีที่สุดของจีน เน้นการฝึกแก้ปัญหา การสอบถาม  ความร่วมมือ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญ
  • เพื่อได้เรียนรู้ของนักเรียนในสภาพแวดล้อมของเมืองจีน

 Accommodation

หอพักนักเรียนต่างชาติพักห้องละ 4 คน ภายในห้องมีเตียง ตู้หนังสือ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ห้องสุขาและอุปกรณ์อาบนํ้าในห้อง สะอาดเรียบร้อยสิ่งแวดล้อมดี มีครูดูแลรับผิดชอบดูแลนักเรียน 24 ชั่วโมง