Beijing No.39 Middle School 北京市第三十九中学

Additional information

เมือง

ปักกิ่ง (Beijing)

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย

หลักสูตร

Academic Program

อายุที่เปิดรับสมัคร

15-18 ปี

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

> 1000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 400,000 บาท / ปี

โรงเรียนมัธยมปักกิ่ง No.39 เป็นโรงเรียนเก่าแก่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงปักกิ่ง เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาสูง รับนักเรียนไทยและนานาชาติ เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Beijing No.39 Middle School
北京市第三十九中学

โรงเรียนมัธยมปลายแห่งเมืองปักกิ่ง

 

โรงเรียนมัธยมปักกิ่งNo.39 Beijing No.39 Middle School 北京市第三十九中学
เป็นโรงเรียนเก่าแก่ประมานหนึ่งร้อยกว่าปี ในเขตซีเฉิง  อดีตเป็นโรงเรียนมัธยมเอกชน Gengxin
และโรงเรียนมัธยมหญิง Guanghua โรงเรียนทั้งสองได้รับการพัฒนาจากโรงเรียนคอนแวนต์ ก่อตั้งในปีค.ศ. 1784
โดยคริสตจักรคาทอลิกหลังจากการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2492 รัฐบาลเทศบาลกรุงปักกิ่ง
ได้เข้ามาดูแลและรวมโรงเรียนทั้งสองอย่างเป็นทางการและตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า
โรงเรียนมัธยมปักกิ่งNo.39 Beijing No.39 Middle School 北京市第三十九中学

เนื่องด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมทำให้โรงเรียนมัธยมปักกิ่งNo.39
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนปฏิบัติตามแนวคิดของโรงเรียนเรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนที่มุ่งเน้นผู้คนเป็นหนึ่งเดียว
ทุกอย่างเพื่อการพัฒนาโดยรวมของนักเรียน” และระลึกถึงคติประจำใจของโรงเรียนที่ว่า “ความสามัคคีความพยายามการแสวงหาความจริงและนวัตกรรม”  คุณภาพการสอนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูและนักเรียนได้รับรางวัลบ่อยครั้ง
ในการแข่งขันที่หลากหลายทั่วประเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่จำนวนมากได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ของประเทศจีนและมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

STUDY IN CHINA

APPLY NOW!

DID YOU NEED GET THE SCHOLARSHIPS? 

CONTACT US

CHINA SCHOOLARSHIP SERVICES

WWW.GETEDUCATION.CO.TH

INFO@GETEDUCATION.CO.TH 

โทร 093-365-9555, 061-545-3635

 

หลักสูตรและการสอนการจัดการ

หลักสูตร curriculum

  • หลักสูตรภาษาจีน 1 ปี สำหรับนักเรียนนานาชาติ            
  • หลักสูตรภาษาจีนมัธยม4-6 สำหรับนักเรียนนานาชาติ
  • ชั้นเรียนพิเศษ HSK และ คาบทบทวนภาษาจีนตอนเย็น

การสอนและการจัดการ

  1. การเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก ( 20 คน )
  2. เพื่อผสมผสานการศึกษาที่ดีที่สุดของจีน เน้นการฝึกแก้ปัญหา การสอบถาม ความร่วมมือ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญ
  3. เพื่อได้เรียนรู้ของนักเรียนในสภาพแวดล้อมของเมืองจีน

มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีเอกลักษณ์ การสอนภาษาในระดับต่าง ๆ จะแบ่งเป็นห้องเล็กๆ ห้องละไม่เกิน 20 คน 
เพื่อผสมผสานการศึกษาที่ดีที่สุด เน้นการฝึกแก้ปัญหา การสอบถาม ความร่วมมือ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญ 
เพื่อได้เรียนรู้ของนักเรียนในสภาพแวดล้อมของเมืองจีน

 

Accommodation 

อาคารอพาร์ทเมนต์สำหรับนักเรียนต่างชาติ 2 ตึก แบ่งตึกหอพักชาย-หญิง ออกแบบอย่างทันสมัยและมีสไตล์อย่างลงตัว  
พักห้องละ 2 คน
ภายในมีห้องน้ำ แอร์-ฮีตเตอร์ น้ำอุ่น 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ ตู้เย็น ชั้นวางหนังสือ ตู้เก็บเสื้อผ้า
และมีครูประจำหอพักคอยควบคุมดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง