Beijing No.39 Middle School

Additional information

เมือง

ปักกิ่ง (Beijing)

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย

หลักสูตร

Academic Program

อายุที่เปิดรับสมัคร

15-18 ปี

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

> 1000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 300,000 บาท / ปี

โรงเรียนมัธยมปักกิ่ง No.39 เป็นโรงเรียนเก่าแก่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงปักกิ่ง เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาสูง รับนักเรียนไทยและนานาชาติ เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

โรงเรียนมัธยมปักกิ่งNo.39 เป็นโรงเรียนเก่าแก่ประมานหนึ่งร้อยกว่าปีในเขตซีเฉิงอดีตเป็นโรงเรียนมัธยมเอกชน Gengxin และโรงเรียนมัธยมหญิง Guanghua โรงเรียนทั้งสองได้รับการพัฒนาจากโรงเรียนคอนแวนต์ก่อตั้งในปีค.ศ. 1784โดยคริสตจักรคาทอลิกหลังจากการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2492 รัฐบาลเทศบาลกรุงปักกิ่งได้เข้ามาดูแลและรวมโรงเรียนทั้งสองอย่างเป็นทางการและตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนมัธยมปักกิ่งNo.39

เนื่องด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมทำให้โรงเรียนมัธยมปักกิ่งNo.39 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนปฏิบัติตามแนวคิดของโรงเรียนเรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนที่มุ่งเน้นผู้คนเป็นหนึ่งเดียวทุกอย่างเพื่อการพัฒนาโดยรวมของนักเรียน” และระลึกถึงคติประจำใจของโรงเรียนที่ว่า “ความสามัคคีความพยายามการแสวงหาความจริงและนวัตกรรม”  คุณภาพการสอนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูและนักเรียนได้รับรางวัลบ่อยครั้งในการแข่งขันที่หลากหลายทั่วประเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่จำนวนมากได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนและมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

 

การสอนและการจัดการ

  1. การเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก ( 20 คน )
  2. เพื่อผสมผสานการศึกษาที่ดีที่สุดของจีน เน้นการฝึกแก้ปัญหา การสอบถาม ความร่วมมือ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญ
  3. เพื่อได้เรียนรู้ของนักเรียนในสภาพแวดล้อมของเมืองจีน

มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีเอกลักษณ์ การสอนภาษาในระดับต่าง ๆ จะแบ่งเป็นห้องเล็กๆ ห้องละไม่เกิน 20 คน เพื่อผสมผสานการศึกษาที่ดีที่สุด เน้นการฝึกแก้ปัญหา การสอบถาม ความร่วมมือ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญ เพื่อได้เรียนรู้ของนักเรียนในสภาพแวดล้อมของเมืองจีน

หลักสูตรภาษาจีน 1 ปี สำหรับนักเรียนนานาชาติ            

หลักสูตรภาษาจีนมัธยม4-6 สำหรับนักเรียนนานาชาติ

ชั้นเรียนพิเศษ HSK และ คาบทบทวนภาษาจีนตอนเย็น

 

Accommodation 

อาคารอพาร์ทเมนต์สำหรับนักเรียนต่างชาติ 2 ตึก ออกแบบอย่างทันสมัยและมีสไตล์อย่างลงตัว  พักห้องละ 2 คน
ภายในมีห้องน้ำ แอร์-ฮีตเตอร์ น้ำอุ่น 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ ตู้เย็น ชั้นวางหนังสือ ตู้เก็บเสื้อผ้า และมีครูประจำหอพักคอยควบคุมดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง