Beijing Forestry University

Beijing No.39 Middle School
ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงปักกิ่ง ทิศใต้ติดกับจงหนานไห่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของคณะกรรม
การพรรคคอมมิวนิสแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ติดกับโบสถ์ซีสื่อคู่ของปักกิ่ง  มีประวัติยาวนานถึงร้อยกว่าปี และมีวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง สมัยปลายราชวงค์ชิงเป็นโรงเรียนมัธยมสตรีกวางหวา และโรงเรียนมัธยมเกิงซิน ซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนของสมาคมคริสต์ทั้งสองแห่ง ในปี ค.ศ.1952 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมแห่งที่ 39 กรุงปักกิ่ง ทาโรงเรียน
ได้ยึดถือปรัชญา “ถือบุคลากรเป็นหลัก พัฒนาอย่างกลมกลืนกัน ทุกอย่างเพื่อการพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน” ในการดำเนินงานการสอน ถือ”สุขภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ” เป็นหลักการทำงาน บริหารการจัดการอย่างเข้มงวดและมีความใส่ใจทุก ๆ ด้าน ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมบูรณ์แบบ ได้รับคำชมเชยจากทุกวงการในสังคมอย่างดี

Curriculum

มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีเอกลักษณ์ การสอนภาษาในระดับต่าง ๆ จะแบ่งเป็นห้องเล็ก ,ชั้นเรียนวิชาการอิสระ (ปีหนึ่งถึงปีสอง

ของมัธยมปลาย) ห้องละไม่เกิน 15 คน,หาก HSK ผ่านระดับชั้น6 ก็จะสามารถเรียนหนังสือร่วมชั้นเดียวกันกับนักเรียนจีน,กลางคืนเปิดชั้นฝึก

อบรมสอบ HSK,มีหลักสูตรสอนวิชากีฬาอันมีลักษณะพิเศษของจีน โดยมีครูฝึกอันมีชื่อเสียงดำเนินการสอน อีกทั้งทางโรงเรียนการันตีว่า เรียน 1

ปี สามารถสอบได้ HSK4

Accommodation

อาคารอพาร์ทเมนต์สำหรับนักเรียนต่างชาติ 2 ตึกที่ออกแบบอย่างทันสมัยและมีสไตล์ทั้งจีนและต่างประชาติเป็นวิวที่สวยงาม ห้องละ

2 คน ภายในมีห้องน้ำ แอร์-ฮีตเตอร์ น้ำอุ่น 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ ตู้เย็น ชั้นวางหนังสือ ตู้เก็บเสื้อผ้า