Anhui University of Finance and Economics (AUFE)

Additional information

เมือง

ปั้งปู้ (Bangbu)

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Master

อายุที่เปิดรับสมัคร

18 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 20,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 20,000 บาท / ปี

Anhui University of Finance and Economics (AUFE) 安徽财经大学

มหาวิทยาลัยอันฮุยการเงินและเศรษฐศาสตร์ (AUFE) ก่อตั้งเมื่อ เดือน พฤษภาคม ปี 1959 ที่เมือง ปั้งปู้ (Bangbu) มลฑล อันฮุย (Anhui) ซึ่งในปี 1961 เมืองดังกล่าวยังถูกขนานนามว่า “ เมืองแห่งไข่มุก ” ทั้งนี้ในปี 2013-2017 ได้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการเงินแห่งชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เด่นในด้าน เศรษศาสตร์ การบริหาร และ ด้านนิติศาสตร์  ซึ่งตั้งอยู่ทาง ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน และมีระยะทางห่างจากเมืองหนานจิง เพียง 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น โดยรถไฟหัวจรวด

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล มีพื่นที่โดยรวมประมาณ 950,000  ตารางเมตร มูลค่าของทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ 18,000,000 หยวน มีหนังสือแบบรูปเล่มมากกว่า 332.45 ล้านเล่ม และในจำนวนนั้นมีข้อมูลด้านความรู้ในรูปแบบกระดาษ 217.76 ล้านฉบับ และยังมีข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์กว่า 1.146 ล้านเล่ม

บุคลากรและคณาจารย์

Anhui University of Finance and Economics มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยมากถึง 1,800 คน และในจำนวนนั้นมีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 1,200 ท่าน และมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิถึง 500 ท่าน

นักศึกษา

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีนักศึกษาจีนและจากนานาประเทศที่เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีประมาณ 21,000 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทกว่า 2,400 คน และตั้งแต่ปี 2010 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ทำการลงทะเบียนและคะแนนการเข้าเรียนของนักศึกษาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัด 

คณะที่เปิดรับ

คณะที่เปิดรับ

หอพักในมหาวิทยาลัย

ค่าหอพัก 3,000 หยวน / ปี

สำหรับคนไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

ค่าเรียนภาษา 1 ปี ประมาน 8,000 หยวน / ปี

(ไม่รวมค่าหอพัก)

เปรียบเทียบโรงเรียน

Add some products to compare.

Compare Products

ฝาก Like พวกเราด้วยนะคะ

ที่ปรึกษา

บุญส่ง วรรณกลาง (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑)