Beijing Huiwen Middle School 北京汇文中学

Additional information

เมือง

ปักกิ่ง (Beijing)

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Year 10 – 12

หลักสูตร

Academic Program, Language Program

อายุที่เปิดรับสมัคร

16 – 18 ปี

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

> 1000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 400,000 บาท / ปี

Beijing Huiwen Middle School
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1871 และเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงมายาวนานถึง 100 ปี และปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย รวมถึงชั้นเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ปรัชญาของโรงเรียนคือ “มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา” เน้นการศึกษาทั้งนอกและในโรงเรียนใช้ความคิดริเริ่มในการปรับตัวเข้ากับการพัฒนาสังคมและความต้องการการพัฒนามนุษย์

HotLine  : 092-456-5426
Line ID   : @getedu

Beijing Huiwen Middle School

北京汇文中学

โรงเรียนมัธยมแห่งกรุงปักกิ่ง

 

โรงเรียน Beijing Huiwen Middle School 北京汇文中学 
ก่อตั้งขึ้นในปี 1871 มีประวัติความเป็นมายาวนาน กว่า 400 ปี
โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้น
มัธยมต้น มัธยมปลาย และแผนกนักเรียนนานาชาติ

Beijing Huiwen Middle School 北京汇文中学 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ได้รับอนุญาตแห่งแรกในปักกิ่งที่รับนักเรียนต่างชาติจากต่างประเทศ

ตั้งแต่ปี 1994 ได้ก่อตั้งโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม Beijing Huiwen ขึ้น
นักเรียนต่างชาติมากกว่า 5,000 คน จากกว่า 30 ประเทศและได้สำเร็จการศึกษาทั้งระยะสั้นละระยะยาว


วิทยาเขตครอบคลุมพื้นที่ 
กว่า 53128 ตารางเมตร
ประกอบไปด้วยมีอาคารเรียน อาคารห้องปฏิบัติการอาคารเอนกประสงค์
อาคารหอพัก สนามกีฬามาตรฐาน
และโรงยิมพร้อมมัลติมีเดียที่ทันสมัย
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการศึกษาทางไกล
และหนังสือ 120,000 เล่มในห้องสมุด

แผนกนานาชาติมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ
เป็นที่ยอมรับในหมู่โรงเรียนชั้นนำของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณสมบัติสำหรับการศึกษานานาชาติในประเทศจีน

ผู้สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ได้รับการยอมรับอย่างสูงของจีน
และเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงของต่างประเทศ ระดับและคุณภาพของการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศอยู่ในระดับชั้นนำมาโดยตลอดและมีอิทธิพลอย่างมากในต่างประเทศ

 

Beijing Huiwen Middle School 北京汇文中学 ยึดถือการศึกษาแบบตัวต่อตัวเป็นปรัชญาการศึกษา ปัญญา
ความเมตตากรุณาและความกล้าหาญ เป็นคติประจำโรงเรียน

 

นอกจากนี้ ยังยึดมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาโดยรวมของนักเรียน การบูรณาการการเรียนรู้เชิงวิชาการ คุณธรรม
และจริยธรรม การบูรณาการการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติทางสังคม และบูรณาการของการพัฒนาโดยรวม
และการพัฒนาส่วนบุคคลโดยส่งเสริมการบูรณาการที่สมบูรณ์ของการพัฒนาคุณธรรม จิตใจ ร่างกาย
และความงามเพื่อปรับปรุงคุณภาพที่ครอบคลุมของนักเรียนและตระหนักถึงเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาบุคคลทั้งหมด

 

Curriculum

  • หลักสูตรภาษาจีน:
    วิชาหลัก: ภาษาจีนแบบเร่งรัด การอ่าน การฟัง การสนทนา การอ่านและการเขียน ภาษาจีน HSK ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฯลฯ
    หลักสูตรเสริม: จิตรกรรมจีน คัดลายมือ หัตถกรรม ฯลฯ

 

  • หลักสูตร Degree Program:
    เรียนจีน อังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิชาพละ ฯลฯ

 

ระบบวิชาการ

1. ทุกปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ภาคเรียนแรก  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึงกลางเดือนมกราคมของปีถัดไป
ภาคเรียนที่ 2   เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนกรกฎาคม

2. โปรแกรมภาษาจีน: โปรแกรมประกอบด้วยชั้นเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เรียนขั้นสูงเป็นโปรแกรมแบบเทอมเดียว

3. หลักสูตร Degree Program
 เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของจีน (grades 7-12)
นักเรียนที่สมัครเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน
นักเรียนที่สมัครเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องสอบ HSK4 ขึ้นไป หรือสูงกว่าและผ่านการสอบเข้า

4. การเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนจีน:
 นักเรียนที่ดีเยี่ยมที่มีระดับ HSK 5 หรือ 6 สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนของนักเรียนจีนได้ตามที่นักเรียนและผู้ปกครองร้องขอ

 

STUDY IN CHINA

APPLY NOW!

DID YOU NEED GET THE SCHOLARSHIPS? 

CONTACT US

CHINA SCHOOLARSHIP SERVICES

WWW.GETEDUCATION.CO.TH

INFO@GETEDUCATION.CO.TH 

โทร 093-365-9555, 061-545-3635

Course

ภาษาจีนสำหรับนักเรียนนานาชาติ วิชาบังคับ: การอ่านภาษาจีนแบบเข้มข้น การฟัง การสนทนา การอ่านและการเขียน HSK ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ฯลฯ
หลักสูตรเพิ่มเติม: ภาพวาดจีน, การประดิษฐ์ตัวอักษร, งานฝีมือ ฯลฯ

หลักสูตรมัธยมปลาย: จีน, อังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, PE, ฯลฯ