Beijing Jiaotong University

  Beijing Jiaotong University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1896เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติภายใต้การบริหารโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการโดยเป็นสถาบันการจัดการรถไฟปักกิ่งสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งแรกของจีน 

  HotLine  : 092-456-5425
  Line ID   : @getedu

   

  Information

  Beijing Jiaotong University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1896เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติภายใต้การบริหารโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการโดยเป็นสถาบันการจัดการรถไฟปักกิ่งสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งแรกของจีน 

  สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ, China Railway Corporation และรัฐบาลเทศบาลกรุงปักกิ่ง BJTU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งแรก ๆ ที่ได้รับเลือกให้เป็น 211โครงการระดับชาติ และ 985 นวัตกรรมแพลตฟอร์มสำหรับโครงการที่สำคัญ และเป็นหนึ่งในสถาบันแรกๆ ที่ได้รับอนุญาตให้มอบปริญญาโทและปริญญาเอก อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลจีนให้เป็น“ โครงการแห่งชาติ 2554” ในปี 2560 BJTU ได้รับเลือกให้เข้าร่วมในโครงการ ‘Double First-Class’ National Initiative BJTU จะได้เปรียบและมุ่งเน้นไปที่การสร้างการขนส่งอัจฉริยะเป็นวินัยระดับโลก

  BJTU มีวิทยาเขตตะวันออกและตะวันตก ในเขต Haidian มีพื้นที่เกือบ 67 เฮคเตอร์ ในเดือนกันยายนปี 2015 วิทยาเขตนานาชาติของ Weihai ของ BJTU ใน Weihai จังหวัดมณฑลซานตงก็เปิดให้บริการ วิทยาเขตทั้งหมดมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนและการวิจัยที่สมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

  มหาวิทยามีทีมการสอนที่มีคุณภาพสูงเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารโรงเรียน มีพนักงานทั้งสิ้น 2,980 คนซึ่งรวมถึงครูประจำ 1868 คน

   

   BJTU มีสาขาวิชาระดับชาติ ได้แก่ วิศวกรรมการจราจรและการขนส่งและวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมบริดจ์และอุโมงค์ มีศูนย์การศึกษาหลังปริญญาเอก 15 แห่ง, หลักสูตรปริญญาเอก 21 หลักสูตร, หลักสูตรปริญญาโท 33 หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาตรี  14 สาขา ได้แก่ MBA, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ปริญญาโทสาขากฎหมาย ฯลฯ

   

  Dormitory

  พัก4 คนต่อห้อง