Jinan University

เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 แห่งที่ได้รับความสำคัญในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 สถาบันภาษาจีนมหาวิทยาลัยจี้หนานจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1953 และรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยจี้หนานเมื่อปี ค.ศ. 1993   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นวิชาการศึกษาภาษาจีน วัฒนธรรมจีนและชั้นเตรียมอุดมศึกษาสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ปัจจุบันนี้ทางสถาบันเป็น “ ศูนย์กลางการศึกษาภาษาจีน ” ของสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลและคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศจีน เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาจีนและวิชาการศึกษาภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพสูงที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน

Additional Info

Additional information

เมือง

กวางโจว (Guangzhou)

จำนวนนักเรียน
หลักสูตร

ติดต่อสอบถาม GET Education

ที่พัก

หอพักนอก, หอพักใน

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 100,000 บาท / ปี