University of Tasmania

Additional information

เมือง

Tasmania

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Certificate, Diploma, Doctoral, Master

หลักสูตร

ติดต่อสอบถาม GET Education

อายุที่เปิดรับสมัคร

16 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

Homestay, หอพักนอก, หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 30,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กุมภาพันธ์), เทอม 2 (กรกฏาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ติดต่อสอบถาม Get Education

University of Tasmania

เป็นของรัฐบาลที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งมานานกว่า 120 ปี ตั้งอยู่ที่รัฐทาสมาเนีย ซึ่งเป็นเกาะ ที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย บรรยากาศเหมาะแก่ การศึกษา ผู้คนเป็นมิตร มีนักศึกษาไทยน้อย และค่าครองชีพต่

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

University of Tasmania

University of Tasmania

เป็นของรัฐบาลที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งมานานกว่า 120 ปี ตั้งอยู่ที่รัฐทาสมาเนีย ซึ่งเป็นเกาะ ที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย บรรยากาศเหมาะแก่ การศึกษา ผู้คนเป็นมิตร มีนักศึกษาไทยน้อย และค่าครองชีพต่ำ มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตโฮบาร์ท (Hobart) และลอนเซสตัน (Launceston)

University of Tasmania ได้ก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ IC @ UTAS ซึ่งห่างออกไปเพียงไม่กี่นาทีจากใจกลางเมือง วิทยาลัยตั้งอยู่ภายในกองบริการนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งอยู่ในวิทยาเขตหลักใน Hobart (เมืองหลวงของรัฐ Tasmania) ห้องเรียนตกแต่งใหม่ทั้งหมด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่นักเรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้สอยทรัพยากรชั้นเรียนนี้ พร้อมทั้งบุคคลากรทางวิชาการที่เอาใจใส่อย่างเต็มที่

ปัจจุบัน The University of Tasmania มี นักศึกษาประมาณ 16,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2,000 คน ดำเนิน การสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและ ประสบการณ์สูง ขนาดชั้นเรียนค่อนข้างเล็ก อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง

จุดเด่น

  • University of Tasmania เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นลำดับต้นๆ ของออสเตรเลีย (อันดับที่ 4 ของออสเตรเลีย) ก่อตั้งในยุคอาณานิคม
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์ ทัศนียภาพสวยงามมาก มองจากมหาวิทยาลัยจะเห็นทั้ง Mount Wellington และ แม่น้ำ Derwent  ทาง Uni-Review.com เรตติ้งให้ UTAS เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศน่าเรียนมากที่สุด
  • วิทยาเขตหลัก Sandy Bay มีต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในลักษณะของมหาวิทยาลัยในเมืองหนาว
  • มีชื่อเสียงมากที่สุดในสองด้าน ก็คือ วิทยาศาสตร์ทางทะเลและธรณีวิทยา ที่ทำผลงานได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
  • สาขาอื่นๆ เช่น คณะแพทยศาสตร์ของ University of Tasmania ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางภายในประเทศ
  • ในการเข้าเรียนที่ University of Tasmania นั้น หลักสูตรที่เปิดสอนส่วนใหญ่กำหนดผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6 ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ยกเว้นบางสาขาที่ต้องการ 6.5-7.5
  • ห้องสมุดกลาง Morris Miller ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงใหม่ มีพื้นที่ study เยอะมาก และมีส่วนที่สามารถเข้าไปใช้ได้ 24 ชั่วโมง
  • ค่าเรียนเฉลี่ยต่อปีของ UTAS ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศพอสมควร
  • หนึ่งในสีสันของนักศึกษาต่างชาติที่ไปเรียน University of Tasmania ก็คือ การไปเดินตลาดนัด Salamanca market ที่มีทุกๆ วันเสาร์
  • ทิวทัศน์ ตึก อาคาร ท่าเรือในเมือง Hobart สวยงาม ให้บรรยากาศแบบยุโรป

University of Tasmania

เกณฑ์การเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย

เกณฑ์การเข้าเรียนจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทหลักสูตรที่ท่านต้องการมาเรียนที่ UTAS ท่านต้องมีระดับผลการเรียนผ่านตามที่กำหนด ผ่าน เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ และเรียนจบวิชาเรียนพี้นฐานใดฯที่จำเป็นต้องมีตามที่กำหนดสำหรับหลักสูตรของท่าน ท่านจึงจะมีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอเข้าเรียนจากเรา

หลักสูตรปรับพื้นฐาน

ถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่ท่านเลือก ท่านก็ยังมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐานของ UTAS ได้

ท่านต้องเรียนจบชั้น ม.5 จึงจะเข้าเรียนได้

ถ้าท่านยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ท่านต้องเรียนให้จบหลักสูตรภาษาอังกฤษUTASAccess-English ระดับ 5 เสียก่อน

หลักสูตรปริญญาตรี

การจะเข้าเรียนชั้นปีที่หนึ่งของระดับปริญญาตรีนั้น ปกติแล้วท่านต้องมีระดับคะแนน GPA ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของท่านตั้งแต่ 2.6/4.00 ขึ้นไป

จะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่กี่หลักสูตรที่มีเกณฑ์การเข้าเรียนสูงกว่าหรือเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาดูเกณฑ์การเข้าเรียนของหลักสูตรที่ท่านเลือกจาก เว็บไซต์หลักสูตรของเรา

คะแนนการเข้าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีเกือบทุกหลักสูตร ท่านยังต้องมีระดับคะแนนการเข้าเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดอีกด้วย ซึ่งจะเทียบกับอันดับการเข้าเรียนชั้นอุดมศึกษาของออสเตรเลีย (Australian Tertiary Admission Rank – ATAR) กรุณาดูคะแนน ATAR ของหลักสูตรที่ท่านเลือกได้จากเว็บไซต์หลักสูตรของเรา

หลักสูตรที่น่าสนใจ ที่ University of Tasmania (UTAS) ออสเตรเลีย

University of Tasmania

– Agriculture
– Architecture & Design
– Arts, Humanities & Social Sciences
– Business and Economics
– Computing & IT
– Education & Teaching
– Engineering
– Health Sciences & Community Care
– Law
– Medicine
– Nursing
– Pharmacy
– Psychology
– Science

ที่พัก ของ มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย มีหอพักจำนวน 5 หอพัก ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ที่สามารถ เดินไปเรียนหนังสือได้ บางหอพักจัดอาหาร สามมื้อ บางหอพักจัดอาหารแบบบริการด้วยตนเอง การที่นักศึกษา พักอยุ่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นวิธีที่ดียิ่ง สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ จะได้พบปะกับ นักศึกษาอื่นๆ ที่มาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถทำกิจกรรมต่างทางสังคม วัฒนธรรม และกีฬาที่หลากหลาย

University of Tasmania