No.2 High School of East China Normal University

Additional information

เมือง

เชียงไฮ (Shanghai)

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยม ต้น-ปลาย

หลักสูตร

Academic Program, IB

อายุที่เปิดรับสมัคร

13 – 18 ปี

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

> 1000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 400,000 บาท / ปี

No.2 High School of East China Normal University

โรงเรียนมัธยมชั้นนำของเซี่ยงไฮ้ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน และเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ขึ้นตรงกับฮั่นปั้น

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

General Information

โรงเรียนมัธยมสาธิต No.2 High School of East China Normal University ตั้งอยู่ในเขตผู่ตงเมืองเซี่ยงไฮ้โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 เป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำของเซี่ยงไฮ้ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน และเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ขึ้นตรงกับ ฮั่นปั้น และตั้งแต่นักเรียนทีจบการศึกษาส่วนใหญ่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนได้ ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาระหว่างประเทศ ได้ตั้งฝ่ายประสานงานการศึกษาระหว่างประเทศขึ้น และรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษา

Curriculum

หลักสูตร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์การเปิดหลักสูตรภาษาจีน ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ตามความต้องการของชั้นเรียน จัดให้นักเรียนได้เรียนในชั้นที่เหมาะสม ขยายเวลา สถานที่และวิธีการเรียนภาษาจีน ตามระดับภาษาของนักเรียนแต่ละคน
 

Accommodation

มีหอพักนักเรียนต่างชาติห้องละ 4 คน มีเตียง ตู้หนังสือ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ห้องสุขาและอุปกรณ์อาบนํ้าในห้อง สะอาดเรียบร้อย และสิ่งแวดล้อมดีใช้ระบบคีย์การ์ดเข้าออกหอพัก มีครูดูแลนักเรียนตลอด
24 ชั่วโมง