No.2 High School of East China Normal University 华东师范大学第二附属中学

Additional information

เมือง

เชียงไฮ (Shanghai)

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยม ต้น-ปลาย

หลักสูตร

Academic Program, IB

อายุที่เปิดรับสมัคร

13 – 18 ปี

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

> 1000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 400,000 บาท / ปี

No.2 High School of East China Normal University

โรงเรียนมัธยมชั้นนำของเซี่ยงไฮ้ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน และเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ขึ้นตรงกับฮั่นปั้น

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

No.2 High School of East China Normal University

华东师范大学第二附属中学

โรงเรียนสาธิแห่งมหาวิทยาลัย East China Normal University

ถูกจัดอันให้เป็น 1 ใน 4 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้

 

No.2 High School of East China Normal University

华东师范大学第二附属中学

โรงเรียนสาธิแห่งมหาวิทยาลัย East China Normal University

ถูกจัดอันให้เป็น 1 ใน 4 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้

โรงเรียนมัธยมสาธิต No.2 High School of East China Normal University เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และยังเป็นโรงเรียนในเครือมหาวิทยาลัย East China Normal University หรือเรียกย่อว่า
Second Affiliated Middle School 

โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 เป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำของเซี่ยงไฮ้ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน และเป็น 1 ใน 4 โรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้
ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Zhangjiang Hi-Tech Park   

ปัจจุบันโรงเรียนมีชั้นเรียนการสอน 28 ชั้นเรียน นักเรียนมากกว่า 1,000 คน และครูประจำมากกว่า 90 คน

 

ปรัชญาในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนคือ “การแสวงหาความเป็นเลิศ การปลูกฝังสร้างอนาคของคน”
การสร้างวัฒนธรรมใน “ความเป็นเลิศที่กลมกลืนกัน การสนับสนุนนวัตกรรม” และการขยายลักษณะการทำงานให้เป็นโรงเรียน “การศึกษาที่ยอดเยี่ยม”

โรงเรียนส่งเสริมความเป็นสากลอย่างเข้มแข็งและได้สร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรความร่วมมือกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

โรงเรียนสร้าง “ระบบหลักสูตรที่ยอดเยี่ยม” ซึ่งรวมถึงหลักสูตรพื้นฐานระดับชาติ หลักสูตรฝึกปฏิบัติแบบขยายตามโรงเรียน
และหลักสูตรการสอบถามและนวัตกรรมเฉพาะบุคคล ทำให้นักเรียนมีวิธีการเลือกหลักสูตรที่เป็นอิสระและยืดหยุ่น
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนสำหรับการพัฒนารอบด้านและการเติบโตส่วนบุคคล

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ
ในการสอบติดตามคุณภาพทางวิชาการของเขตมินหัง ลักษณะของเทคโนโลยีที่โดดเด่น รวมไปถึง ศิลปะและพลศึกษา 

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสาขาวิชาต่างๆ ทุกระดับ มักได้รับข่าวดีและประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม
เช่นใน 5 สาขา วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และสารสนเทศโอลิมปิก 

ทั้งนี้ โรงเรียนยังได้รับรางวัลที่โดดเด่น เช่น โรงเรียนแห่งชาติ Wushu League School,
โรงเรียนโครงการ “One Punch One School”
โรงเรียนบาสเกตบอลลีกเทศบาล โรงเรียนสาธิตจรรยาบรรณของเขต
โรงเรียนลักษณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขตและอำเภอ
โรงเรียนกีฬาประเพณี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติของจีน (เซี่ยงไฮ้) ทุกสองปีจัดขึ้นที่โรงเรียน

 

หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ ระดับชั้นมัธยม1-6
เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการบรรยาย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกภาษาต่างประเทศอื่น

โดยเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ   หากนักเรียนไม่มีพื้นฐานภาษาจีนจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาเร่งรัดประมาณ 1 เทอม ซึ่งหลักสูตรนี้มีเป้าหมายที่จะเรียนต่อในมหาลัยชื่อดังในประเทศจีน

 

หอพัก มีหอพักนักเรียนต่างชาติ ห้องละ 2-3 คน  (ทุกๆเทอมต้องผลัดเปลี่ยนห้องนอนสลับนอน 2-3  คน/ห้อง)
มีเตียง ตู้หนังสือ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ห้องสุขาและอุปกรณ์อาบนํ้าในห้อง สะอาดเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมดี
ใช้ระบบคีย์การ์ดเข้าออกหอพัก มีครูดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง

 

Curriculum

หลักสูตร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์การเปิดหลักสูตรภาษาจีน ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ตามความต้องการของชั้นเรียน จัดให้นักเรียนได้เรียนในชั้นที่เหมาะสม ขยายเวลา สถานที่และวิธีการเรียนภาษาจีน ตามระดับภาษาของนักเรียนแต่ละคน

Accommodation

มีหอพักนักเรียนต่างชาติห้องละ 4 คน มีเตียง ตู้หนังสือ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ห้องสุขาและอุปกรณ์อาบนํ้าในห้อง สะอาดเรียบร้อย และสิ่งแวดล้อมดีใช้ระบบคีย์การ์ดเข้าออกหอพัก มีครูดูแลนักเรียนตลอด
24 ชั่วโมง