Changzhou University(CCZU)

Additional information

เมือง

ฉางโจว (Changzhou)

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Bachelor

อายุที่เปิดรับสมัคร

18 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 20,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 45,000 บาท / ปี

Changzhou University (CCZU) 常州大学

มหาวิทยาลัยฉางโจว (CCZU) ตั้งอยู่ที่ เมืองฉางโจว (常州) ในมลฑลเจียงซู (江苏) ของประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่งของประเทศจีน รวมทั้งมีสภาพแวดกล้อวที่ดีและมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ทั้งนี้เมืองฉางโจวยังอยู่ใกล้กับเมืองเซี่ยงไฮ้ (上海) โดยสามารถเดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้โดยทางรถยนตร์ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฉางโจว ก่อตั้งเมื่อปี 1978 ต่อมาในปี 1981 เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันอุตสาหกรรมเคมีเจียงซู และในปี 1992 กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมันปิโตรเลียมเข้ามาจัดการดูแลและได้เปลี่ยน สถาบันอุตสาหกรรมเคมีและน้ำมันปิโตรเลียมเจียงซู ต่อมาในปี 2002 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมเจียงซู ท้ายที่สุดในปี 2010 ได้รับการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย เป็น Changzhou University หลังจากที่สร้างสรรค์และพัฒนามามากกว่า 40 ปี ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในด้าน วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และ การจัดการ

วิทยาเขต

และมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีทั้งหมดสามวิทยาเขตได้แก่ Wujin, Baiyun และ Xitaihu ครอบคลุมพื้นที่ 2498 เอเคอร์มีพื้นที่รวม 710,000 ตารางเมตร อุปกรณ์การเรียนการสอนและการวิจัยมากกว่า 500 ล้านหยวน

บุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีคณะ 17 แห่ง และมีคณาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1,800 ท่าน รวมถึงอาจารย์ประจำมากกว่า 1,300 ท่าน โดย 95 % ของอาจารย์จบการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยมีนักศึกษาจีนและนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มากกว่า 20,000 คน

คณะที่เปิดรับ

คณะที่เปิดรับ

หอพักในมหาวิทยาลัย

ห้องพัก 2 คน 9,000 หยวน / ปี

ห้องพัก 3 คน 5,000 หยวน / ปี

สาขาภาษาจีน

ไม่มีเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน ต้องมีผลสอบวัดระดับ HSK 4 ขึ้นไปเท่านั้น

สาขาภาษาอังกฤษ

ต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS 5.5 ขึ้นไปเท่านั้น)

เปรียบเทียบโรงเรียน

Add some products to compare.

Compare Products

ฝาก Like พวกเราด้วยนะคะ

ที่ปรึกษา

บุญส่ง วรรณกลาง (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑)