โรงเรียนมัธยมแม็กกี Magee Secondary School

Additional information

เมือง

Vancouver

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมปลาย

หลักสูตร

ติดต่อสอบถาม GET Education

อายุที่เปิดรับสมัคร

13 – 18 ปี

ที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียน

~ 1,200

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มกราคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 350,000 บาท / ปี

ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยชุมชนเคอริสเดล เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่รองรับนักเรียน 1,200 คน นักเรียนของโรงเรียนจำนวนมากสนใจในหลักสูตรดนตรีและการร้องประสานเสียง รวมถึงชมรมต่างๆ และการกีฬา

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Magee Secondary School

ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยชุมชนเคอริสเดล เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่รองรับนักเรียน 1,200 คน นักเรียนของโรงเรียนจำนวนมากสนใจในหลักสูตรดนตรีและการร้องประสานเสียง รวมถึงชมรมต่างๆ และการกีฬา เปิดสอนหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า (Advance Placement courses) ในวิชาศิลปะ แคลคูลลัส และภาษาอังกฤษ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนนี้เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น (Post-Secondary level) ในอัตราส่วนที่สูงมาก

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาของมณฑลบริติชโคลัมเบีย

  • เกรด 8-12 (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
  • ขนาดชั้นเรียน : นักเรียนจำนวน 20-30 คน
  • ขนาดโรงเรียน : นักเรียนประมาณ 1200 คน
  • สัดส่วนนักเรียนต่อคุณครู :นักเรียน 20-30 คนต่อคุณครู 1 คน
  • ปีการศึกษา : เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน
  • การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย : นักเรียนของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเรียนต่อ ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันที่สูงกว่า ระดับมัธยมศึกษาได้

ที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์

ทางโรงเรียนมีการให้บริการจัดหาโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดาในขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ประเพณี จาการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา
  • การพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนจะได้ห้องพักส่วนตัว พร้อมโต๊ะทำงาน และอาหารสามมื้อด้วยราคาที่เหมาะสม
  • ผู้ให้บริการโฮมสเตย์สามารถให้บริการเป็นผู้ปกครองนักเรียน (Custodianship)
  • นักเรียนสามารถสมัครเข้าโปรแกรมโฮมสเตย์หลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจาก โรงเรียน

Magee Secondary School