โครงการ Get summer camp in America 2020

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2563 – 18 เมษายน 2563

โปรแกรมซัมเมอร์ที่ประเทศอเมริกา กับ Get Education น้องๆจะได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอม เดินทางร่วมกับเพื่อนๆเป็นกลุ่ม โดยเรียนภาษาครึ่งวัน และอีกครึ่งวันบ่ายจะเป็นการทำกิจกรรรมหรือทัศนศึกษา สำหรับวันหยุดเสาร์จะได้เที่ยวเต็มวัน ส่วนวันอาทิตย์จะได้ใช้เวลาทำกิจกรรมกับโฮสต์แฟมิลี่เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันโดยที่โปรแกรมของ GET จะช่วยให้น้องที่ขาดความมั่นใจและไม่เคยใช้ชีวิตห่างจากบ้าน ได้มีโอกาศการพัฒนาความสามารถเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น 

 • เสริมสร้างทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ สอนโดยคุณครูชาวอเมริกัน สถาบันใช้นโยบาย English Everywhere และ Explore-Learn-Excel โดยที่ไหนๆ ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบให้หลักสูตรแต่ละวันสอดคล้องกับกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เข้าร่วมในแต่ละวัน

 • จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดเล็ก

 • พักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกัน สัมผัสวัฒนธรรม ชีวิตการเป็นอยู่แบบอเมริกัน ครอบครัวดีแต่น้องๆต้องปรับตัวด้วยนะครับ (หากน้องๆไม่สบายใจ จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่บ้านภายใน 3 วัน แต่ย้ำอีกครั้ง ว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรม คือสิ่งที่น้องๆต้องปรับตัวด้วยนะครับ)

 • ทัศนศึกษา การสอนเชิงตอบโต้ เพิ่มความสนใจในการเรียนรู้และปลูกฝังความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 • มีเจ้าหน้าที่ชาวไทยดูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

 

 

 สหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: United States of America) หรือมักย่อว่า สหรัฐฯ หรือ อเมริกา เป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตย ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ และอีกหนึ่งเขตปกครองกลาง มี 48 รัฐและเขตปกครองกลางของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่บนพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ รัฐอแลสกาอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือและรัฐฮาวายเป็นหมู่เกาะอยูกลางมหาสมุทรแปซิฟิก สหรัฐมีพรมแดนติดต่อ กับแคนาดาทางทิศเหนือ และเม็กซิโกทางทิศใต้ ส่วนพรมแดนทางทะเลนั้นติดต่อกับแคนาดา รัสเซียและบาฮามาส โดยมีมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแบริง มหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแอตแลนติก อ่าวเม็กซิโก และทะเลแคริบเบียนเป็นผืนน้ำล้อมรอบ นอกจากนี้ยังมีดินแดน 5 แห่งที่มีประชากรอยู่มาก และ 9 แห่งที่มีประชากรอยู่น้อยในแคริบเบียน และในมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วย

สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ขนาด 9.63 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 313 ล้านคน ทำให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 หรือ 4 ของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก เป็นประเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเชื้อชาติและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการอพยพจากหลายประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์และสภาวะอากาศของสหรัฐยังมีความหลากหลายสุดขั้ว และมันยังเป็นบ้านของสัตว์ป่าที่หลากหลายอย่างมากอีกด้วย เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเป็นเศรษฐกิจระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2551 กว่า 14.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 15 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ)

 

 

                           โครงการ Get summer camp in America 2020

 

สถานที่เรียน

เรียนที่ FLS International ที่ Citrus College  ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาคุณภาพสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงเขาของเทือกเขาซาน แกเบรียล เป็นที่ๆให้ทั้งความสะดวกสบายแบบชานเมืองที่แสนปลอดภัยและความคล่องตัวในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใน Los Angeles สถาบันเปิดสอนภาษาอังกฤษ และเชี่ยวชาญหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ และทัศนศึกษาผนวกการท่องเที่ยว จัดตั้งขึ้นมานานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 มีหลักสูตรที่ออกแบบการสอนภาษาอังกฤษประสิทธิภาพสูง สอนโดยคุณครูชาวอเมริกันที่เป็นมืออาชีพและทรงคุณวุฒิ

สถานที่พัก

นักเรียนจะได้พักที่พักแบบ โฮมสเตย์ ห้องคู่ (1 ห้อง ต่อนักเรียน 2 คน) พร้อมอาหารวันละ 2 มื้อ เช้าและเย็น ในวันจันทร์-ศุกร์, มื้อเช้าวันเสาร์และวันที่ทำกิจกรรมเต็มวัน (โดยจะต้องหาซื้อทานเองระหว่างการท่องเที่ยว) และ 3 มื้อในวันอาทิตย์

จุดเด่นของโครงการ

-เสริมสร้างทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ สอนโดยคุณครูชาวอเมริกัน สถาบันใช้นโยบาย English Everywhere โดยที่ไหนๆ ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบให้หลักสูตรแต่ละวันสอดคล้องกับกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เข้าร่วมในแต่ละวัน

-จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดเล็ก

-พักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกัน สัมผัสวัฒนธรรม ชีวิตการเป็นอยู่แบบอเมริกัน

-ทัศนศึกษา การสอนเชิงตอบโต้ เพิ่มความสนใจในการเรียนรู้และปลูกฝังความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤา

-มีเจ้าหน้าที่ชาวไทยดูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายที่รวมในโครงการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ โดยสารการบิน EVA AIirline
 • ค่าลงทะเบียนเรียน
 • ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน -ที่พัก – โรงเรียน ตลอดจนทัศนศึกษาตามรายการ
 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าที่พัก และ ค่าอาหารตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

 

บริการที่ไม่รวมในโครงการ ค่าเดินทางไป-กลับจากบ้านพักและโรงเรียน ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าครั้งที่สองในกรณีที่ครั้งแรกไม่ผ่าน และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ฯลฯ

หมายเหตุ:

-หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563

-รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป นับจากวันเดินทาง

-ค่ามัดจำจำนวน 30,000 บาท ชำระเงินในวันสมัครและชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

-ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ ในกรณีที่นักเรียนยกเลิกการเดินทาง

-โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก

-ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรม ในกรรีมีนักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่า 10 คน

 

กานต์ หวังมหาพร (พี่กานต์)

Position:  Group Leader

 

Personal Background

 • Bachelor Degree of Marketing, Institute of International Studies (IIS-RU) Ramkhamhaeng University
 • Senior Counselor at Get Education

สำหรับ  Get Summer Camp in America 2020 นี้ ก็จะมีพี่กานต์เดินทางร่วมกับน้องๆเป็น Group Leader จะดูแลน้องตลอดทั้งทริปตั้งแต่ออกจากไทยไปอเมริกาจนถึงกลับมาไทย โดยน้องๆที่มีคำถามหรือปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาพี่กานต์ได้ตลอดเวลา พี่กานต์เป็นคนที่ร่าเริง สนุกสนาน และยังเข้ากับเด็กๆได้ดี โดยมีประสบการณ์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาซึ่งก็จะมีความเข้าใจระบบการศึกษาและความเป็นอยู่ของครอบครัวชาวอเมริกันจึงทำให้สามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และโฮสต์แฟมิลี่ของน้องๆรวมถึง อธิบายวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบอเมริกันให้น้องๆ เข้าใจได้มากขึ้น