ใครบ้าง ที่สมัครยื่นทุนจีนได้? เรามาดูคุณสมบัติเบื้องต้นกัน

ใครบ้าง ที่สมัครยื่นทุนจีนได้ เรามาดูคุณสมบัติเบื้องต้นกัน 1. นักศึกษาชาวต่างชาติ ( ไม่ใช่คนจีน )...

Read More