I.BREEZE

Additional information

เมือง

Cebu

สังกัด

เอกชน

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

English Language School

หลักสูตร

ESL, Family Program, TOEIC, IELTS

อายุที่เปิดรับสมัคร

10 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 200

วันเปิดเรียน

เปิดทุกวันจันทร์

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~55,000 บาท/เดือน (รวมค่าอาหารและที่พัก)

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

EV Academy

 

             เป็นสถาบันการเรียนรู้่นบุกเบิกในประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี .. 2545 และเป็นครั้งแรกในเซบูเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด” (IEP) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้กลายเป็นเครื่องหมายการค้าทั่วประเทศในปี 2009 เราได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการเปิดโรงเรียน ESL ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์และเปิดตัวแนวคิดโรงเรียนและรีสอร์ทด้วยการเปิดวิทยาเขตใหม่ในเดือนตุลาคมปี 2017 EV Academy จึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ผสมระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่นกับการเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพและการบริการลูกค้าแบบครบวงจร

คอร์สเรียนที่เปิดสอน

ESL

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในคอร์สเรียนทั้งหมดของสถาบัน เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกทักษะด้านภาษาอักฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

โดยหลักสูตรของเราจะเน้นควบคู่ไปกับการออกเรียนแบบเน้นไวยกรณ์และออกเสียงให้ถูกต้องโดยผ่านการเรียนการแบบตัวต่อตัวและผ่านการสื่อสารโดยตรงกับคุณครูที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะโดยนักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนจากคุณตรูที่มีประสบการณ์ซึ่งเน้นความถูกต้องในชั้นเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

นักเรียนที่อยากเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ

นักเรียนที่ต้องการมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านและจากนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ

นักเรียนที่ต้องการได้รับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีโอกาสได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

นักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง

 

Power Speaking 6&8

หลักสูตร Power Speaking เป็นหลักสูตรพิเศษของ ESL ที่ให้ความสำคัญของทักษะด้านการพูด การสนทนาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะฝึกและพัฒนาด้านกาสื่อสารภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะของหลักสูตรจะมีประสิทธิภาพทั้งในการเรียนระยะสั้น และระยะยาว นักเรียนจะได้เรียนตัวต่อตัวกับคุณครูมากขึ้นและสามารถได้ใช้ภาษาอังกฤษในคลาสเรียนในการสนทนากับคุณครูตลอดทั้งวัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

นักเรียนที่มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดดเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น สายงานด้านการบริการ

นักเรียนที่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษน้อยแต่ต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะด้านการพูด

นักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษแต่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านการออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง

ทำไมถึงต้องเป็นคอร์ส POWER SPEAKING?

เรามอบคลาสเรียนแบบตัวต่อตัวให้กับนักเรียน 6 คาบต่อวัน โดยเริ่มจากหัวข้อการพูดที่น่าสนใจตั้งแต่ระดับยากไปจนถึงระดับง่ายมุ่งเน้นตามหลัก CLT หรือ Communicate Language Teaching ซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อมความรู้ทางภาษา ทักษะทางภาษาและความสามารถในการสื่อสารเข้าด้วยกัน

 

IELTS

หลักสูตร IELTS เป็นหลักสูตรเฉพาะที่เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการใช้คะแนน IELTS ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศหรือต้องการใช้คะแนนสอบเพื่อการทำงาน หลักสูตรนี้จะนำเสนอการการสอนเกี่ยวกับการโฟกัสด้านการสอบอย่างเฉพาะเจาะจง นักเรียนจะมีทักษะในการสอบ IELTS ผ่านหลักสูตรของเรา

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

นักเรียนที่ต้องการใช้หรือต้องการเพิ่มคะแนนสอบ IELTS

นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือต้องการทำงานต่างประเทศ

นักเรียนที่ต้องการมีคะแนน IELTS มากกว่าคะแนนที่เคยทำได้

หลักสูตร IELTS การันตี/IELTS Guarantee Program(IGP) Academic

หลักสูตร IELTS การันตีเป็นหลักสูตรทั้งหมด 12 สัปดาห์ซึ่งเราจะรับประกันคะแนนเป้าหมายของนักเรียนหรือเรามีคลาสเรียนให้จนกว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ (ในขณะที่ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้เรียน) โดยเรามีเกณฑ์ดังนี้ คือ นักเรียนจะต้องทำการบ้านเสร็จ 100% ทุกครั้งและจะต้องเข้าเรียนมากกว่า 97% ของคลาสเรียนทั้งหมดหากนักเรียนไม่ามารถทำตามข้อกำหนดดังกล่าวทางเราจะไม่สามารถการันตีคะแนนของนักเรียนได้

 

TOEIC

เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในด้านของการทำธุรกิจหรือในด้านของสถาบันการศึกษา ในเวลานี้คะแนนสอบ TOEIC ถูกนำไปใช้โดยบริษัทกว่า 10,000 แห่ง

หน่วยงานภาครัฐต่างๆและโปรแกรมการเรียนต่างๆ ของแต่ละประเทศเป็นที่ต้องการคะแนน TOEIC ในการวัดมาตรฐานทั้งสิ้น โดยหลักสูตร TOEIC ของเราได้ออกแบบมาเพื่อนักเรียนมหาวิทยาลัยและนักธุรกิจที่ต้องการพัฒนาคะแนน TOEIC ของตัวเองในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้อย่างง่ายดาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

นักเรียนที่ต้องการหาตำแหน่งงานใหม่ในบริษัทที่ต้องการใช้คะแน TOEIC ในการสอบเข้า รวมถึงนักเรียนที่ต้องการได้รับการเลื่อนขั้นในสายงาน สายอาชีพหรือตำแหน่งที่ทำอยู่

นักเรียนที่ตั้งใจจะวัดระดับภาษาอังกฤาของตยเองและต้องการปรับตัวเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

 

Business English

หลักสูตรของ Business English  ถูกปรับปรุงมาเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์เฉพาะส่วนบุคคลหรือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการ ทั้งนี้หลักสูตรนี้จะมีการเน้นไปที่การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจเสียส่วนใหญ่ทั้งนี้เน้นในด้านการสื่อสารมากกว่าไวยากรณ์ทั่วไปและหลักของภาษา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

นักธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูดและการเขียน

นักเรียนที่ต้องการเพิ่มไอเดียใหม่ๆ หรือต้องการความรู้และประสบการ์ในการเพิ่มคุณค่าทางสินค้าและเพิ่มกำรให้กับองค์กร

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตรอังกฤษธุรกิจที่ EV Academy?

หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการพูด โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนักธุรกิจที่ต้องการจะเพิ่ม ความสามารถด้านการพูดและการเจรจารทางธุรกิจได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ คุณครูที่สอนในคอร์สของอังกฤษธุรกิจจะเป็นคุณครูที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับแขนงธุรกิจในการสอนนักเรียน จึงไม่ต้องกังวลกับการเรียนการสอนของเรา เรามีการจัดหาคุณครูที่ดีที่สุดมาให้นักเรียนแล้วที่นี่ กระบวนการสอนและเอกสารการสอนเป็นภาษาอังกฤษของเราถูกเตรียมอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่ถูกต้องและตอบโจทย์ตัวเองมากที่สุด

 

Family Course

หลักสูตรของ Family เป็นหลักสูตรที่เราให้คุณพ่อคุณแม่มาเรียนกับลูกๆของคุณได้ โดยนักเรียอายุตั้งแต่ 8-14 ขวบขึ้นไปสามารถมาเรียนที่สถาบัน EV Academy ซึ่งหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษของผู้ปกครองและนักเรียนจะแตกต่างกันตามช่วงอายุและระดับภาษาอังกฤษ นักเรียนจะสามารถได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะ ในขณะที่เราทำงานกับเด็กนักเรียนจากหลายเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรมและต่างวัตถุประสงค์ เราได้มอยกิจกรรมที่สนุกและแตกต่างกันจากความบันเทิงเต็มรูปแบบสู้ช่การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมที่มาจากนักเรียนหลายเชื้อชาติ

 

 

Rooms and Facilities

 

Internal Dormitory

ที่อยู่อาศัยของนักเรียนจะประกอบไปด้วยที่พักสไตล์โรงแรมขนาด 135 ห้อง มีทั้งหมด 7 ชั้น โดยทุกชั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายด้วยลิฟต์ทั้ง 2 ตัว ไม่ว่าจะเป็นห้องเดี่ยว ห้องคู่ ห้องสำหรับ 3  ท่าน หรือห้องสำหรับ 4 ท่าน จะประกอบไปด้วยหน้าต่างใหญ่ ห้องน้ำในตัว ไดร์เป่าผม ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็นและตู้เซฟส่วนตัว รวมถึงมีพนักงานทำความสะอาดห้องพักของท่าน 2 ครั้งต่อสัปดาห์

หมายเหตุ: ที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำหรับชายและหญิง ภายในตึกไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่

 

Classroom

 

ห้องเรียน  1:1

 

ห้องเรียนกลุ่มเล็ก

 

Test Room

 

Movie Room

ห้องสำหรับใช้ในการพรีเซนท์สำหรับนักเรียน และใช้ในกิจกรรมต่างๆ

 

 

Library

ห้องสำหรับอ่านหนังสือ และศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง

 

Dining Room

 

Swimming Pool

 

Gym

 

 

 

 

EV Academy