Manhattan Language

Additional information

เมือง

New York

สังกัด

เอกชน

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

English Language School

หลักสูตร

Academic English, Business, IELTS, TOEFL

อายุที่เปิดรับสมัคร

16 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

Homestay, บ้านเช่า, หอพักนอก

จำนวนนักเรียน

~ 200

วันเปิดเรียน

เปิดทุกวันจันทร์

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ติดต่อสอบถาม Get Education

Manhattan Language School 

สถาบัน​ Manhattan Language เปิดการเรียนสอนตั้งแต่ปี 2000 มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ กว่า 20 ปี  Manhattan Language ตั้งอยู่ในย่านหรูใจกลางเมืองแมนฮัตตันสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายด้วยรถไฟใต้ดินหลายสายภาษาแมนฮัตตันอยู่ในใจกลางของ Wall Street

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Manhattan Language School 

Manhattan Language

สถาบัน​ Manhattan Language เปิดการเรียนสอนตั้งแต่ปี 2000 มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ กว่า 20 ปี  Manhattan Language ตั้งอยู่ในย่านหรูใจกลางเมืองแมนฮัตตันสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายด้วยรถไฟใต้ดินหลายสายภาษาแมนฮัตตันอยู่ในใจกลางของ Wall Street ใกล้กับพิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะร้านค้าและภัตตาคารมากมาย โรงเรียนอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้จากสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของนิวยอร์กเช่นสะพาน Brooklyn ตลาดหุ้นนิวยอร์กและตึกฟรีดอม อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษโดยกำเนิดมีประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน และนอกห้องเรียนอาจารย์บางท่านยังเป็น นักดนตรี นักเขียน นักแสดง ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้คู่กับการสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ พร้อมด้วยทีมงาน Staff ที่ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียน รวมถึงเรื่องการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมในเมือง New York

 

จุดเด่นของ Manhattan Language School?

  • สอนภาษาอังกฤษโดยเน้นให้นักเรียนได้ทำการสื่อสารกันจริงๆ ทำให้นักเรียนได้แสดงออกและพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว
  • มีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย ทำให้ครูผู้สอนสามารถดูแลใกล้ชิด และช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเต็มที่
  • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษถึง 10 ระดับ ที่นักเรียนจะได้เรียนทักษะภาษาอังกฤษที่ต่างกันอย่างหลากหลาย เช่น การพูด, การฟัง, การเขียน, การอ่าน, การออกเสียง และ ไวยากรณ์
  • มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่องเรียน เรื่องที่พัก
  • สถาบันตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัย กว้างขวาง สะอาด สะดวกในการเดินทาง
  •  ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอนจาก หน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก และได้รับการรับรองภายใต้กฏหมายของอเมริกา ว่าสามารถสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติได้อย่างถูกกฏหมาย

American English Standard Program

มีการแบ่งระดับภาษาเป็น 8 level เพื่อความเหมาะสมของเพื่อนร่วมชั้นและบทเรียน ในการเรียนจะมุ่งเป้าไปที่ทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โดยมีกิจกรรมอย่างเช่น การมีการโต้วาที การแสดงบทบาทสมมุติ และรวมถึงกิจกรรมอื่นๆมากมาย อีกทั้งยังมีคลาสสำหรับการอ่าน การเขียนอย่างถูกไวยกรณ์ เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงอย่างถูกต้องและมั่นใจ

เรียน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Morning Schedule
Monday – Wednesday 10:00 am – 1:30 pm
Thursday & Friday 9:00 am – 1:30 pm

Late Morning Schedule
Monday – Thursday 11:45 am – 4:00 pm
Friday 11:45 am – 3:45 pm

 

American English for Tourists Program

โปรแกรมสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าถือวีซ่าท่องเที่ยว ผู้เรียนสามารถเรียนได้เหมือนกับ Standard โปรแกรม มีการแบ่งระดับภาษาเป็น 8 level เพื่อความเหมาะสมของเพื่อนร่วมชั้นและบทเรียน ในการเรียนจะมุ่งเป้าไปที่ทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โดยมีกิจกรรมอย่างเช่น การมีการโต้วาที การแสดงบทบาทสมมุติ และรวมถึงกิจกรรมอื่นๆมากมาย ทั้งนี้ยังมีคลาสสำหรับการอ่าน การเขียนอย่างถูกไวยกรณ์ เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงอย่างถูกต้องและมั่นใจ

เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Morning Schedule
Monday – Friday 10:00 am – 1:30 pm

Late Morning Schedule
Monday – Thursday 11:45 am – 4:00 pm
Friday 11:45 am – 1:30 pm

 

American English Intensive Program

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น มีการแบ่งระดับภาษาเป็น 8 level เพื่อความเหมาะสมของเพื่อนร่วมชั้นและบทเรียน ในการเรียนจะมุ่งเป้าไปที่ทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โดยมีกิจกรรมอย่างเช่น การมีการโต้วาที การแสดงบทบาทสมมุติ และรวมถึงกิจกรรมอื่นๆมากมาย ทั้งนี้ยังมีคลาสสำหรับการอ่าน การเขียนอย่างถูกไวยกรณ์ เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงอย่างถูกต้องและมั่นใจ และยังมีวิชาเลือกเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในด้านที่ผู้เรียนสนใจ Business English, Academic Skills, English through Film, and Speaking and Pronunciation

เรียน 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Monday – Thursday 10:00 am – 4:00 pm
Friday 10:00 am – 3:45 pm

 

TOEFL Test Preparation Program

โปรแกรมการเตรียมสอบ TOEFL แบบเข้มข้นระยะเวลา  12 สัปดาห์ มุ่งเป้าไปที่การพัฒนา 4 ทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อใช้ในการทำคะแนนสอบออกมาให้สูงที่สุด

  • นักเรียนจะได้มีการทำข้อสอบจำลองทั้งหมด 6 ครั้งในระหว่าง 12 สัปดาห์ เพื่อฝึกความคุ้นเคยและเข้าใจแนวข้อสอบ
  • ฝึกการโน้ตและจดจำคำศัพท์เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์สำหรับใช้ในการสอบ
  • เรียนรู้ทฤษฎีหลักการทำข้อสอบแต่ละชนิด
  • ฝึกการจัดการกับเวลาเพื่อทำข้อสอบได้มีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่กำหนด

เรียน 20/24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Monday – Friday 10:00 am – 1:30 pm

TOEFL Start Dates for 2018: January 8, February 5, March 5, April 2, May 29, June 25, July 23, August 20, September 17, October 15, November 12, December 10

TOEFL Start Dates for 2019: January 7, February 4, March 4, April 1, April 29, May 28, June 24, July 22, August 19, September 16, October 14, November 11, December 9

 

IELTS Test Preparation

ป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ จะเป็นตัวทดสอบที่ใช้ประเมิน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  ซึ่งการสอบไอเอลส์ได้เป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ รวมทั้งยังได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาในอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานในประเทศดังกล่าว เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจจะพัฒนาผลสอบ IELTS เพื่อให้ได้คะแนนตามที่เป้าที่ตั้งไว้ในระยะเวลาอันสั้นในการสมัครเรียนต่อ

Monday – Thursday 2:00 pm – 4:00 pm
Friday 2pm Practice Test 

Homestay

มีการคัดเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์อย่างระมัดระวัง ซึ่งที่พักรูปแบบนี้ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นในบรรยากาศสบายๆ ขณะที่เรียนภาษาอังกฤษในนครนิวยอร์ก ที่พักเหล่านี้มักใช้เวลาเดินมายังโรงเรียนโดยบริการขนส่งสาธารณะประมาณ 25-50 นาที ครอบครัวเจ้าบ้านมักจัดเตรียมรายการอาหารที่มีราคาพอควรให้ซึ่งจะเป็นตัวอย่างของรูปแบบอาหารที่รับประทานกันในถิ่นนั้นๆ  การเข้าที่พักของนักเรียนจะเป็นวันอาทิตย์ก่อนวันเรียนวันแรกและสิ้นสุดในวันเสาร์หลังการเรียนวันสุดท้าย

Manhattan Language

&nbsp