China Pharmaceutical University (CPU) 中国药科大学

Additional information

เมือง

หนานจิง (Nanjing)

สังกัด

กึ่งรัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Bachelor, Master

อายุที่เปิดรับสมัคร

18 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 15,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~30,000 บาท/ปี

China Pharmaceutical University (CPU) 中国药科大学

มหาวิทยาลัยเภสัชกรรมแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ก่อตั้งเมื่อปี 1936 เป็นมหาลัยหนึ่งในโครงการ 211 ซึ่งเป็นโรงเรียนเภสัชศาสตร์แห่งแรกในประเทศจีน และได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ดีที่สุดในประเทศจีนด้วยความหลากหลายของพื่นที่เฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลักในเครือกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนอีกด้วย

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

CHINA PHARMACEUTICAL UNIVERSITY

中国药科大学

มหาวิทยาลัยแห่งเภสัชและยา

โครงการทุน 1+3 ปริญญาโท

ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ HSK

SCHOLARSHIPS 1+3

ทุนค่าเรียนปรับภาษา 1 ปี

ทุนค่าเรียนปริญญาโท 3 ปี

( ค่าหอพัก 6,000 – 7,800 หยวน/ปี )

 

 

 

MAJORS สาขาวิชา

  • Business Management ( จีน ) การจัดการธุรกิจ
  • Pharmaceutics เภสัชศาสตร์
  • Pharmacology เภสัชวิทยา
  • Biomedical Engineering วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • Pharmaceutical Engineering วิศวกรรมเภสัช
  • Traditional Chinese Pharmaceutical ยาจีนโบราณ
  • Clinical Pharmacy เภสัชคลินิค
  • Chemistry เคมี
  • Medicinal Chemistry เคมียา
  • Biology ชีววิทยา

หมายเหตุ: 

หลักสูตรภาษาจีน HSK4 (สามารถเรียนปรับภาษาได้ 1 ปี)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลสอบ Ielts 6.0

 

STUDY IN CHINA

APPLY NOW!

DID YOU NEED GET THE SCHOLARSHIPS? 

CONTACT US

CHINA SCHOOLARSHIP SERVICES

WWW.GETEDUCATION.CO.TH

INFO@GETEDUCATION.CO.TH 

โทร 093-365-9555, 061-545-3635

    China Pharmaceutical University 中国药科大学

มหาวิทยาลัยแห่งเภสัชและยา

 

     China Pharmaceutical University 中国药科大学 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงอย่างสูงในอุตสาหกรรมยา ภายใต้การดูแลโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการ  และยังเป็นโครงการ 211″ ระดับชาติ อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัย “Double First-Class” 

     โรงเรียนซึ่งเดิมเรียกว่าวิทยาลัยเภสัชแห่งชาติ  ก่อตั้งขึ้นในปี 2479 เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งแรกด้านยาที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐ ในประวัติศาสตร์เป็นเวลากว่า 80 ปีแล้วที่โรงเรียนยึดมั่นในจิตวิญญาณของคติพจน์ที่ว่าความประณีตและการพัฒนาเศรษฐกิจและมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาบริการสุขภาพแห่งชาติ

     ปัจจุบันโรงเรียนมีวิทยาเขต 2 แห่งคือ Xuanwumen และ Jiangning ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,100 เอเคอร์ มี 16 สาขาวิชา ครอบคลุม 7 สาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาวิชาเอกระดับปริญญาตรี 31 สาขา ปริญญาเอก 3 สาขา (เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์จีน ชีววิทยา) 7 สาขาวิชาระดับแรก สาขาวิชาวินัยมหาบัณฑิต มีนักศึกษาเต็มเวลากว่า 17,969 คน รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 11,576 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว่า 5,839 คน นักศึกษาต่างชาติกว่า 489 คน รวมถึงอาจารย์ประจำกว่า 1,074 คน

     ตลอดระยะเวลา 85 ปีของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนได้ฝึกอบรมผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 100,000 คน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและนักวิชาการในสาขาเภสัชศาสตร์จำนวนมาก ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล National Teaching Achievement Award (ทุก สี่ปี) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลในสาขาการศึกษาในประเทศ

     อัตราการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยโดยตรงภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยในมณฑลเจียงซู 

หอพักในมหาวิทยาลัย

หอพัก เขต Jiangning 6,000 หยวน / ปี

หอพัก เขต Xuanwumen 7,200 หยวน / ปี

***พิเศษ***

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือผลสอบวัดระดับภาษาจีน สามารถไปเรียนปรับภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยได้ “ฟรี 1 ปี”