*** นายบุญส่ง วรรณกลาง ***

วิศัยทัศด้านการศึกษา

ประวัติการศึกษา

– การศึกษาบัณฑิต สาขาบริหาร จาก วิทยาลัย วิชาการศึกษา (ประสานมิตร)
– นิติศาสตร์บัณฑิต ธรรมศาสตร์
– เนติบัฒฑิต สภาเนติบัณฑิต

ประวัติการทำงาน

– ศึกษานิเทศก์ จังหวัด ลพบุรี
– อัยการ ผู้ช่วยประจำศาลจังหวัด แม่สอด
– อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
– ที่ปรึกษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
– ที่ปรึกษา บริษัท