การปรับเปลี่ยนการสอบ และปรับราคาสอบ HSK ระบบใหม่

เริ่มกำหนดใช้ใน ปี2022

เดือน มกราคม ผู้ที่สมัครสอบ HSK 5 และ 6 จำเป็นต้องเข้าสอบ HSKK ระดับสูง

เดือน มีนาคม 2022 เป็นต้นไป
ผู้ที่สมัครสอบ HSK 4 ต้องสอบ HSKK ระดับกลาง และ HSK 3 ต้องสอบ HSKK ระดับต้นด้วย