🌍 “เคล็ด (ไม่) ลับ ปรับกลยุทธ์สมาคมการค้าจากพี่สู้น้อง”

กับผู้บริหารจาก 3 สมาคมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นปี 2564

โดย พี่จ็อบ สมฤกษ์ วรรณกลาง ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เก็ท เอ็ดดูเคชั้น แอนด์ ทราเวล จำกัด
อดีตกรรมการโครงการพิเศษ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
และยังเป็นตัวแทนสมาคมได้รับรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่นประจำปี 2564