เรียนต่อประเทศจีน วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ และอนาคตที่มองข้ามไม่ได้

กิจกรรมของโรงเรียน

น้องๆที่ได้มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศจีน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย นอกจากทางโรงเรียนจะพาทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญต่างๆแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งกีฬา ช๊อปปิ้ง อื่นๆอีกมากมาย

 เรียนเมืองจีนที่ปักกิ่ง นอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้ว น้องๆยังพบธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ น้องยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมดั่งเดิมรวมถึงศีลปะอันแสดงถึงภูมิปัญญาและความกตัญญูของชนชาวจีน ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญพื้นฐานของคนเอเชียในปัจจุบันอีกด้วย การเรียนหนังสือจึงไม่ได้อยู่แต่ในตำรา แต่เป็นการเปิดโลกกว้างสัมผัสประสบการณ์จริง

น้องๆระยะยาว กับ GET

การไปเรียนระดับมัธยมศึกษา ระยะยาวที่เมืองจีน ไม่ใช้เรื่องยาก น้องๆยังจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เมืองจีน เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อีกด้วย

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

เรียนต่อประเทศจีน

[showmodule id=”914″]
[showmodule id=”1250″]

[showmodule id=”3159″]

เรียนต่อจีน เลือกเมือง เลือกโรงเรียน ได้เลยครับ