ทุนรัฐบาลจีน Chinese Government Scholarship 中国政府奖学金 หรือเรียกสั้นๆ ว่า CSC

เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกได้เข้ามาเรียนด้านสาขาวิชาต่างๆตามความต้องการของผู้เรียน 

เปิดรับสมัคร  เดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปีครับ เริ่มเรียนเดือนกันยายนของทุกปีนะครับ โดยทุนจะครอบคลุม ตั้งแต่ ค่าลงทะเบียน ค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมถึงค่าประกันสุขภาพ

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็ป http://www.csc.edu.cn/Laihua/ และสมัครที่เว็ป https://studyinchina.csc.edu.cn

 

ซึ่งทุน CSC มีอยู่ 3 ประเภทคือ

1. Type A ขอผ่านสถานทูตจีนในประเทศตัวเองหรือประเทศนั้นๆ

2. Type B ขอโดยตรงกับมหาลัยที่ตนเองสนใจและอยากจะสมัครเข้าเรียน (บางมอมีค่าสมัคร บางมอไม่มีค่าสมัคร)

3. Type C เป็นการขอกรณีพิเศษเช่น โครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลของประเทศนั้นๆกับรัฐบาลจีน ทุนโครงการเด็กพิเศษ โครงการร่วมมือระหว่างอค์กรหรือมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์อายุของผู้ที่สมัคร

  •  ป. ตรี ต้องมีอายุต่ำกว่า 25 ปี
  •  ป. โท ต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปี
  •  ป. เอก ต้องมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

Requirements: 

  • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป หรือ เกรดเฉลี่ยยิ่งสูงยิ่้งดี
  • สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษจะต้องมี IELTS ต้องได้ 6.0 ขึ้นไป
  • สมัครหลักสูตรภาษาจีนจะต้องมีHSK4 ขึ้นไป
  • ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองประเทศจีน
  • ไม่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศจีน
  • มีสุขภาพแข็งแรง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพี่ๆเก็ทได้เลยนะค่าบบบ