โครงการ Summer Camp Australia  2019
ระหว่างวันที่ 5 – 27 ตุลาคม 2019

      เรียนภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในเมืองบริสเบน(Brisbane)และซิดนีย์(Sydney)ประเทศออสเตรเลีย โดยน้องๆ ผู้ร่วมโครงการจะได้ร่วมเรียนกับนักเรียนชาวออสเตรเลีย ณ โรงเรียน Canterbury College แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพักอาศัยกับครอบครัวชาวออสเตรเลียในเมืองบริสเบนเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองซิดนีย์ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

AUS Summer Camp 2019 Brochure

 

จุดเด่นของโครงการ GET Summer Camp In Australia 

  • เรียนร่วมชั้นเรียนและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนชาวออสเตรเลียในโรงเรียน Canterbury College ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนต่างชาตินจากทั่วโลกกว่า 20 ปี
  • พักอาศัยกับครอบครัวชาวออสเตรเลียที่ผ่านการคัดเลือกโดยรัฐบาลของรัฐควีนแลนด์
  • พักอาศัยและทัศนศึกษาในเมือง Brisbane เมืองหลวงของรัฐควีนแลนด์ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 50 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติ
  • ทัศนศึกษาท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืนใน Sydney
  • มีเจ้าหน้าที่ชาวไทยคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

Canterbury College เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน ที่นักเรียนมีผลการเรียนติดอันดับ Top 5% ของโรงเรียนทั้งหมดในรัฐควีนแลนด์ ในปี 2018 นอกจากความเป็นเลิศด้านวิชาการ โรงเรียนแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านกีฬา ศิลปะ และการดนตรีอีกด้วย โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่าน Waterford เมือง Brisbane รัฐควีนแลนด์ ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถเดินทางสู่ใจกลางเมือง Brisbane ไม่เกิน 30 นาที

เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
ร่วมกับ
Canterbury College
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม 2562

ราคานี้รวม:
ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน และกิจกรรมตลอดหลักสูตร
ค่าค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ (ห้องละ 2 คน) พร้อมอาหาร 3 มื้อ
ค่าทัศนศึกษา ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด โดยสารการบิน Qantas (น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
ค่าภาษีสนามบิน ค่ารถรับส่งสนามบิน
ค่าเดินทางไปกลับระหว่างโรงเรียน – โฮมสเตย์และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (วงเงิน 2,000,000 บาท)
เจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม : ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เนต ค่าซิมการ์ดออสเตรเลีย น้ำหนักกระเป๋าที่เกิน 

 

 

 

สิริเพ็ญ เกศวพิทักษ์ (พี่จิ๊บ)

Position:  Group Leader 

Personal Background 

  • Bachelor Degree of Economics, Thammasat University
  • The CEO of AVA English Language School

 

#Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม#