โครงการ Summer Camp New Zealand 2018

ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 11 เมษายน 2560

นักเรียนจะกระจายตัวไปใน 3 โรงเรียนตามความเหมาะสม ได้แก่ Craighead Diocesan School, Roncalli College, และ St. Joseph’s School ได้เข้าเรียนกับเด็กนิวซีแลนด์จริงๆ ไม่ได้จับกลุ่มกับเด็กไทยด้วยกัน ซึ่งทุกโรงเรียนได้รับการรับรองจาก NZQA (New Zealand Qualifications Authority) เทียบเท่ากระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่เมืองทิมารู ซึ่งอยู่บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองขนาดกลาง แต่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ปลอดภัย คนในเมืองเป็นมิตร เหมาะที่สุดสำหรับน้องๆที่จะไปเมืองนอกเป็นครั้งแรกของชีวิต

Summer NewZealand April 2018 Brochure

    โครงการนี้สร้างสรรค์โดยพี่ๆ GET Education โดยเราเลือกที่จะแตกต่าง อย่างมีคอนเซ็ปต์ ดังนี้
  • น้องๆจะได้เรียนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งควบคุมดูแลโดยสถานฑูต ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และน้องๆมั่นใจได้ถึงการเอาใจใส่ดูแลจากทาง โรงเรียนเอง และความปลอดภัยสูง
  • น้องจะได้เรียนร่วมกับน้องๆชาวนิวซีแลนด์ จริงๆ ในห้องจะมีแต่เด็กหัวทอง ** การันตี ได้เรียนกับเด็กฝรั่ง “เต็มวัน” มีนักเรียนไทยไม่เกิน 2 คน ต่อห้อง ตลอด 4 สัปดาห์ ** จุดเด่นของโครงการนี้กับ Get ที่น้องๆได้เรียนร่วมกับเด็กฝรั่งเจ้าของภาษา ไม่ได้ไปเรียนเป็นแพคกับคนไทย จะทำให้น้องๆที่ร่วมโครงการซัมเมอร์ได้เพื่อนเจ้าของภาษา คอยช่วยเหลือด้านภาษาและพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็ว กว่ารูปแบบซัมเมอร์อื่นๆ
  • น้องๆจะมีบัดดี้ฝรั่ง ทุกคน (บางคนจะได้นอนบ้านเดียวกับบัดดี้ด้วย)
  • โฮสต์ต้องดี แต่น้องๆต้องปรับตัวด้วยนะครับ (หากน้องๆไม่สบายใจ จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่บ้านภายใน 3 วัน แต่ย้ำอีกครั้ง ว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรม คือสิ่งที่น้องๆต้องปรับตัวด้วยนะครับ)
   
นิวซีแลนด์มีหลายภูมิภาค โดยในแต่ละภูมิภาคจะมีความเป็นเอกลักษณ์ สภาพภูมิประเทศ และ “กลิ่นอาย” ที่แตกต่างกัน ทั้งเมืองใหญ่ เมืองเล็ก ชุมชนต่างๆ มีแพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เมืองใหญ่ๆของนิวซีแลนด์ ได้แก่ Auckland, Hamilton (Waikato region), Palmerston North (Manawatu region), เมืองหลวง Wellington, Christchurch (Canterbury region) และ Dunedin (Otago region) นิวซีแลนด์ มีลักษณะพื้นที่ที่หลากหลาย ตั้งแต่ พื้นที่เพาะปลูกเขียวขจี ไปถึงภูเขาไฟและทะเลทรายที่แห้งแล้ง หรือจากบริเวณหาดทรายสีทองตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าสดใส ไปจนถึงภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสุดตา ประเทศนิวซีแลนด์จะแบ่งเป็นเกาะเหนือและเกาะใต้ มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษหรือญี่ปุ่น แต่มีประชากรเพียง 4 ล้านคน ผู้คนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในแถบชานเมือง ดังนั้นในเมืองจึงมีประชากรไม่หนาแน่นมากนัก ลักษณะภูมิทัศน์ของนิวซีแลนด์มีความเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นธรรมชาติ แตกต่างจากที่อื่น คนที่นี่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นมิตร แข็งแรง สร้างสรรค์และรักอิสระ คนนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ส่วนชนเผ่าพื้นเมืองเรียกว่า ชาวเมารี (Maori) ซึ่งมีผิวสีเหลืองมีอยู่ประมาณ 151,100 คน ซึ่งมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาวทุกอย่าง โดยรัฐบาลกลางอังกฤษให้ความคุมครองทั่วถึงทุกคน ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนส์  
   
 

โครงการ GET Summer Camp 2018 ประเทศนิวซีแลนด์

ลักษณะโครงการ

โครงการ GET Summer Camp ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโครงการหลักสูตรระยะสั้น เรียนกับสถาบัน Roncalli College, Craighead Diocesan School, และ St Joseph’s School โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่เมืองทิมารู ซึ่งอยู่บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยนักเรียนจะกระจายตัวไปใน 3 โรงเรียนตามความเหมาะสม ได้เข้าเรียนร่วมห้องกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมรวมทั้งการทัศนศึกษาแห่งท่องเที่ยวในเมือง

สถานที่เรียน

โรงเรียน 3 แห่งของประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้การรับรองจาก New Zealand Qualifications Authority (NCEA) ซี่งเทียบเท่ากับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย

ที่พัก

โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ หรือหอพักโรงเรียน Homestay บ้านหนึ่งหลังต่อเด็ก 2 คน

ระยะเวลาในการเรียน

13 มีนาคม – 11 เมษายน 2561

 

ค่าใช้จ่าย

ราคา 169,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบิน Singapore Airlines หรือเทียบเท่า ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าภาษีสนามบิน ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักตลอดระยะเวลาโครงการ ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน ค่ากิจกรรมทั้งใน – นอกสถานที่ และทัศนศึกษาตามที่ระบุไว้ในโครงการ ค่าประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า (สำหรับวีซ่าประเภทกลุ่ม หากนักเรียนต้องทำวีซ่าเดี่ยวราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ พร้อมเติมเงินให้ 16 NZD (คืนซิมการ์ดวันสุดท้ายของทริป) ค่าผู้ดูแลชาวไทยและครูชาวนิวซีแลนด์ประจำโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ

 

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าเดินทางไป-กลับ โรงเรียน เช่น ค่ารถบัส ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เงินติดตัว ค่าช้อปปิ้ง ค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ค่าท่องเที่ยวที่ไม่รวมในโปรแกรม *หมายเหตุ (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)

สนใจติดต่อพี่เบนส์นะคะได้ที่เบอร์  095-165-4640  
   

สิริเพ็ญ เกศวพิทักษ์ (พี่จิ๊บ)

Position:  Group Leader

ในการเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศนิวซีแลนด์ พี่จิ๊บจะช่วยดูแลน้องๆตลอดโครงการ พี่จิ๊บมีประสบการณ์ในการดูแลน้องๆและการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะทำหน้าที่เป็น Group Leader แล้วพี่จิ๊บยังเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษา AVA English ซึ่งทำให้พี่จิ๊บคุ้นเคยกับการดูแลน้องๆเป็นอย่างดี พี่จิ๊บได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำเที่ยวจากคณะผู้บริหาร Get Education and Travel Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการนำเที่ยว ซึ่งคุณพ่อคุณแม่และน้องๆมั่นใจได้ในคุณภาพในการไปเรียนซัมเมอร์ในครั้งนี้

Personal Background

  • Bachelor Degree of Economics, Thammasat University
  • The CEO of AVA English Language School