โครงการ Summer Camp China  2019
สุดคุ้มเรียนภาษาจีน 2 เมือง เซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง
ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2019

สุดคุ้มกับการเรียนรู้ภาษาจีน 2 เมือง เซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง พร้อมเข้า Disney  กับ Get Education พาเรียนภาษาจีนกับโรงเรียนมัธยมสาธิตเมืองเซี่ยวไฮ้ น้องๆจะสัมผัสประสบการณ์ในเมืองใหญ่ถึงสองเมืองคือเชียงไฮ และปักกิ่ง เทียบได้กับไปต่างประเทศถึงสองประเทศเลยทีเดียว ที่สำคัญยังได้เรียนกับเจ้าของภาษา เสริมทักษะกับการร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสองเมืองอีกด้วย

China 2+1 Summer Camp 2019 Brochure
 

จุดเด่นของโครงการ GET Summer Camp In China

 • เรียนซัมเมอร์ในโรงเรียนมัธยมยมที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้
 • สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนต้นตำหรับทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่จะช่วยให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง
 • โปรแกรมซัมเมอร์ของเรา จะเน้นทั้งกิจกรรมและการเรียนภาษาไปพร้อมๆกัน โดยจะเรียนภาษาจีนฟัง พูด อ่าน เขียนในช่วงเช้า และเสริมทักษะด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอันน่าสนใจในช่วงบ่าย สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ศิลปะจีน อาทิ วาดภาพจีน ไทเก๊ก เขียนพู่กันจีน ถักเชือกจีน ห่อเกี๊ยว เป็นต้น
 • ทัศนะศึกษา พี่ๆ GET จะเน้นให้น้องๆได้ใช้ภาษาจริงในชีวิตจริงนอกรั่วโรงเรียน ซึ่งจะทำให้น้องๆพัฒนาได้เร็ว โดยมีกิจกรรมร่วมในการออกทัศนศึกษาทุกครั้ง ซึ่งแตกต่างจาก การไป Summer ที่อื่นๆอย่างแน่นอน
 • กิจกรรมนอกโรงเรียน 2 เมืองด้วยกัน ทำให้น้องๆได้ฝึกภาษาและชมสถานที่สำคัญทั้งในเมืองเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง เช่น นำเข้าสวนสนุก Disney Land เยี่ยมชมพระราชวังต้องห้าม เดินกำแพงเมืองจีน ช็อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง พักผ่อนใจที่พระราชวังฤดูร้อน ไหว้พระขอพรวัดลามะ และอีกหลายสถานที่ ที่รอน้องๆ มาร่วมทำกิจกรรม ณ เมืองเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งไปพร้อมกับ Get Education
 • โปรแกรมนี้จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ และได้ใช้ภาษาจริงนอกสถานที่ และยังได้รับประสบการณ์อย่างคุ้มค่า ในระหว่างที่อยู่เมืองเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งอีกด้วย

ปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนและเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีกำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ หอสักการะฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิงเป็นต้น
ปัจจุบัน กรุงปักกิ่งมีระบบการคมนาคมที่ครอบคลุมและทันสมัย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของจีนตอนเหนือ วิถีที่คนจีนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านเป็นอยู่ มารยาท สถานที่ต่างๆ มีสภาพที่ดีไม่มีการวางสิ่งของเกะกะบนฟุตบาท ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเอาของมาวางขายบนฟุตบาท เป็นทางเดินที่สะดวกสบายและสะอาด อีกทั้งปัจจุบัน จีนยังได้ก้าวล้ำในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าอาหารผ่านมือถือ หรือ สแกนบาร์โค้ดเพื่อใช้จักรยาน ร่ม แม้กระทั้ง พาวเวอร์แบงค์

เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
ร่วมกับ
โรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงไฮ

โรงเรียนมัธยแห่งเมืองเชียงไฮ
ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นเอกลักณ์ จัดการเรียนการสอนในระดับภาษาที่เหมาะสม เพื่อเน้นการสอนให้นักเรียนเข้าใจ มีพัฒนาการด้านภาษาให้สูงขึ้น ปัจจุบันมีนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติมากกว่า 1200 คน อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับคำชมและเสียงตอบรับด้านการเรียนการสอนจากผู้คนในสังคมเป็นอย่างดี

หอพักนักเรียนต่างชาติ
สำหรับนักเรียนต่างชาติ แบ่งเป็น 2 ตึก ชาย หญิง ที่ออกแบบอย่างทันสมัยและมีสไตล์ทั้งจีนและต่างชาติ พักห้องละ 2 คน ภายในมีห้องน้ำ แอร์-ฮีตเตอร์ น้ำอุ่น 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ ตู้เย็น ชั้นวางหนังสือ ตู้เก็บเสื้อผ้า พร้อมทั้งมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

อาหาร
ทานอาหาร 3 มื้อ  ในโรงอาหารของโรงเรียน โดยนักเรียนจะได้รับบัตรนักเรียน ที่ได้เติมเงินค่าอาหารไว้ให้ 500 หยวน

 • ราคานี้รวม:
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
  ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าภาษีสนามบิน
  ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักตลอดระยะเวลาของโครงการ
  ค่าอาหารและค่าทำน้ำอุ่นในบัตรนักเรียน 500 หยวน
  ค่าอินเทอร์เน็ต ไวไฟ
  ค่าน้ำ, ค่าไฟ
  ค่ากิจกรรมทั้งใน – นอกสถานที่ และทัศนศึกษาตามที่ระบุไว้ในโครงการ
  ค่าประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ
  ค่าวีซ่าจีน
  ค่าผู้ดูแลชาวไทยประจำโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ

 
( พี่โอ๊ก )                                                          (พี่พล)

สำหรับซัมเมอร์จีนที่เมืองเซี่ยงไฮ้, เข้า Disney Land, เที่ยวเมืองปักกิ่ง จะมีพี่ไปดูแลน้องๆถึง 2 คนด้วยกันนะครับ คือพี่โอ๊ค และพี่พลครับ ซึ่งพี่พลจะเป็น Head of Group Leader ของ Get Education ที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด พี่ๆทั้งสองคน เป็นคนที่เฮฮา ร่าเริง และน้องๆสามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะช่วงก่อนไปเรียนภาษาจีนระยะสั้น หรือระหว่างที่น้องๆได้เดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ทีเมืองจีน พี่โอ๊คและพี่พลจะคอยห่วงใยดูแลน้องๆ และเข้าใจความรู้สึก ความต้องการ และธรรมชาติของน้องๆขณะที่เรียนอยู่ที่เมืองจีน พี่ทั้งสองคนจึงเปรียบเสมือนพี่ชายคนที่แสนดีของน้องๆทุกคนครับ นอกจากนั้นพี่โอ๊คและพี่พลได้ผ่าน Group Leader Training Programe จากทีมงานผู้บริหาร ของ Get Education ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านๆมาของพี่ๆทั้งสองคน ทำให้ผู้ปกครองและน้องๆให้ความไว้วางใจและประทับใจมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง


#Group Leader อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม#