Suzhou Univerisity of Sceince and Technology(SUST)

Additional information

เมือง

ซูโจว (Suzhou)

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Master

อายุที่เปิดรับสมัคร

18 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 20,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~30,000 บาท/ปี

Suzhou University of Finance and Technology (SUST)

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของซูโจวตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของซูโจวที่รู้จักกันในนามสวรรค์บนดินก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของวิทยาลัยป้องกันสิ่งแวดล้อมก่อสร้างเมืองซูโจวและวิทยาลัยครูรถไฟซูโจว การพัฒนาร่วมกันของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วไปเเป็นมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประเมินการสอนระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2017

HotLine  : 092-456-5425
Line ID   : @getedu

Suzhou University of Finance and Technology

  • ทุนเรียนมหาวิทยาลัยเฉพาะสาขาภาษาจีน
  • Requirement : HSK 4

Type A (คะแนน GPA 2.8 หรือ มากกว่า จะได้รับ ค่าเรียน ค่าหอพัก 1,000 หยวน สำหรับทุกเดือน และ รับ 1,000 หยวน สำหรับโบนัสการเข้าครั้งแรก)

Type B ฟรีเฉพาะค่าเรียนและหอพัก

ปริญญาโท

  • Environmental Science and Engineering (วิทยาศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซูโจว (SUST) แห่งนี้มีวิทยาเขต 3 แห่งคือ Shihu(石湖), Jiangfeng(江枫) และ Tianping(天平) วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ Shihu(石湖) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำสือหู และตั้งอยู่บนเนินของภูเขา จึงมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและทิวทัศน์ที่สวยงาม วิทยาเขตครอบคลุมพื้นที่ 1.5 ล้าน ตารางเมตร และพื้นที่อาคารมากกว่า 600,000 ตารางเมต

บุคลากรและนักศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีคณาจารย์มากกว่า 1,800 ท่าน และอาจารย์มากกว่า 600 ท่าน เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนมากมาย และในจำนวนนั้นยังมีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั่วโลก มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาปริญญาตรีมากกว่า 17,000 คน แล้วนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า 2,000 คนและ นักศึกษาจากต่างประเทศเกือบ 100 คน

 

*** พิเศษได้รับทุนหอพักฟรี ***

(หอพักในมหาวิทยาลัย)

*** ทุนค่าเรียนฟรี+หอพัก+ได้เงินเดือน ***

สำหรับปริญญาโท คณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สาขาภาษาจีน)