Shanghai Ocean University

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน เป็นเป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้และกระทรวง เกษตร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รัสเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวันและฮ่องกง มีการแลกเปลี่ยนและได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการวิจัยกว่า 87 แห่งใน 24 ประเทศ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนและมีประสบการณ์ชีวิตในเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยนจึงจัด โปรแกรมเพื่อเป็นการเรียนรู้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน และกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะด้านภาษาจีน ที่ได้ จัดไว้ให้สําหรับน้องๆชาวต่างชาติ

Additional Info

Additional information

เมือง

เชียงไฮ (Shanghai)

จำนวนนักเรียน
หลักสูตร

ติดต่อสอบถาม GET Education

ที่พัก

หอพักนอก, หอพักใน

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 100,000 บาท / ปี