HSK  เปลี่ยนการวัดระดับภาษาจีนใหม่เป็น 9 ระดับ

เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนวัดระดับภาษาจีน HSK ใหม่เป็น 3 ระดับ 9 เกรด (三等九级)

แบ่งเป็น 3 รัะดับ

  1. ภาษาจีนระดับต้น (初级)
  2. ภาษาจีนระดับกลาง(中级)
  3. ภาษาจีนระดับสูง(高级)

ซึ่งในแต่ระดับจะแบ่งออกย่อนอีกเป็น 3 ระดับ

1. ภาษาจีนระดับต้น (初级)

  • ภาษาจีนระดับต้น 1 (一级)คำศัพท์ 500 คำ อักษรจีน 300 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 48 รูป  269 เสียง
  • ภาษาจีนระดับต้น 2 (二级)คำศัพท์ 1,272 คำ อักษรจีน 600 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 129 รูป  468 เสียง
  • ภาษาจีนระดับต้น 3 (三级)คำศัพท์ 2,245 คำ อักษรจีน 900 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 210 รูป  608 เสียง

2. ภาษาจีนระดับกลาง(中级)

  • ภาษาจีนระดับกลาง 4  (四级)คำศัพท์ 3,245 คำ อักษรจีน 1,200 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 286 รูป  724 เสียง
  • ภาษาจีนระดับกลาง 5  (五级)คำศัพท์ 4,316 คำ อักษรจีน 1,500 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 357 รูป  822 เสียง
  • ภาษาจีนระดับกลาง 6 (六级)คำศัพท์ 5,456 คำ อักษรจีน 1,800 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 424 รูป  908 เสียง

 

3. ภาษาจีนระดับสูง(高级)

  • ภาษาจีนระดับสูง 7 – 9  (七-九级)คำศัพท์ 11,092 คำ อักษรจีน 3,000 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 572 รูป  1,110 เสียง

ถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนระดับภาษาจีน HSK ใหม่จะค่อนข้างยากขึ้น ศัพท์และไวยากกรณ์เยอะขึ้นกว่าเดิม น้องๆที่เรียนภาษาจีนอยู่ก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะครับ เพียงแค่เราหมั่นฝึกฝน ขยันหมั่นเพรียร ต่อให้ยากแค่ไหน เราก็ผ่านพ้นไปได้ครับ และการสอบHSKคือใบเบิกทางต้นๆ ในการเรียนที่ประเทศจีนอีกด้วย ไม่ว่าจะสมัครเข้าเรียนมัธยมที่จีน  ม4 จำเป็นต้องHSK4 ขึ้นไป หรือการยื่นทุนเรียนจีนปริญญาตรี อย่างน้อยจำเป็นต้องมี HSK4-5 ขึ้น

สุดท้ายนี้ พี่เก็ทขอให้น้องๆทุกคนที่กำลังสอบวัดระดับHSK ขอให้ตั้งใจและสอบผ่าน ส่วนน้องๆคนไหนที่กำลังยื่นทุนเรียนจีน ก็ขอให้ได้ทุนกันทุกคนนะครับ ^-^