ปักกิ่งลุยตรวจโควิด-19 ในประชาชนกว่า 8 ล้านคนแล้ว เช็คอาจารย์-นศ.-จนท.มหาวิทยาลัยกว่า 1 แสนคน

ซินหัว, ปักกิ่ง — เทศบาลนครปักกิ่งเปิดเผยว่ามีประชาชนได้รับการทดสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เกือบ 8.3 ล้านคน จากข้อมูลนับถึงเที่ยงวันอาทิตย์ (28 มิ.ย.)

จาง เฉียง รองหัวหน้าฝ่ายการจัดการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเทศบาลนครปักกิ่ง ระบุว่านับตั้งแต่การระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นจนถึงตอนนี้(29 มิ.ย.) ปักกิ่งได้ผลทดสอบจากประชาชนราว 7.69 ล้านคนแล้ว จาง ยังเสริมว่าปัจจุบันปักกิ่งได้ขยับขยายกำลังการทดสอบกรดนิวคลีอิกเป็น 458,000 ตัวอย่างต่อวัน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 มิ.ย. ซึ่งอยู่ที่ 40,000 ตัวอย่างต่อวัน อนึ่ง ช่วงวันที่ 11-27 มิ.ย. ปักกิ่งรายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อภายในท้องถิ่น 311 ราย หลังจากไม่มีรายงานลักษณะดังกล่าวมานาน 57 วัน

ตรวจโควิด-19 ให้อาจารย์-นักศึกษา.-เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยกว่า 1 แสนคน

เจ้าหน้าที่ประจำเทศบาลนครปักกิ่งยังเผยอีกว่ากรุงปักกิ่งได้ดำเนินการทดสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจหาโควิด-19 ในกลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่กว่า 100,000 คน จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเมืองทั้ง 93 แห่ง จากข้อมูลนับถึงวันอาทิตย์ (28 มิ.ย.) ในจำนวนผู้ที่ได้รับการทดสอบทั้งหมด แบ่งเป็นคณาจารย์ราวร้อยละ 70 และอีกร้อยละราว 30 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเรียน ขณะที่นักศึกษาระดับชั้นปีอื่นๆ ยังคงเรียนหนังสือผ่านทางออนไลน์อยู่ที่บ้าน
จากการระดมตรวจอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ ทำให้เห็นได้ว่า รัฐบาลจีนเห็นความสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก และยิ่งเพิ่มความมั่นใจแก่นักเรียนต่างชาติ ว่าปลอดภัยแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่จะเริ่มเปิดเรียนในฤดูกาลถัดไป

ทั้งนี้ สถาบันการแพทย์รวม 20 แห่งได้จัดส่งทัพบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,118 คน แบ่งเป็น 474 กลุ่ม ไปดำเนินการทดสอบกรดนิวคลีอิกภายในรั้ววิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยผลทดสอบถูกส่งกลับมาภายในวันอาทิตย์ (28 มิ.ย.)

ทางพี่ๆเก็ทจึงเล็งเห็นว่า ประเทศจีน เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุด อันดับ 1  ในการที่จะเดินทางไปเรียน เนื่องจากข้อมูลที่แม่นยำแน่นอน และการพยายามตรวจหาเชื่อแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงครบทุกพื้นที่ ซึ่งประเทศไทยมีอัตราการตรวจเพียง 1% เท่านั้น

ขอบคุณแหล่งที่มา : ผู้จัดการออนไลน์