นักเรียนไทยที่ออสเตรเลีย รีบลงทะเบียนกันนะครับ

รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ หาที่พักให้ฟรี 20 สัปดาห์ (5 เดือน)
ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติที่ประสบปัญหาเรื่องที่พักช่วงโควิด 19 โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• ถือวีซ่านักเรียน (Subclass 500) หรือวีซ่า subclass 600
• กำลังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก หรือหาที่พักไม่ได้
• มีเงินฝากในบัญชีน้อยกว่า A$1500 เหรียญ
• ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากที่อื่น

ลงทะเบียนสมัครขอรับความช่วยเหลือได้ที่
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-international-student-covid-19-crisis-accommodation