วุฒิGED สามารถสมัครขอทุนเรียนจีนได้

มหาวิทยาลัย Zhejiang University of Science and Technology รองรับนักเรียนที่ทีวุฒิสอบเทียบเท่าม.ปลาย หรือมีผลสอบGED สามารถยื่นสมัครได้เลยนะครับ สนใจเรียนภาคภาษาจีนหรืออังกฤษ แค่เอาผลสอบวัดระดับภาษานั้นๆ มายื่นได้เลย

เรียนเชิญเข้าร่วม Open House ออนไลน์ ฟรี
🔥ทุนจากมหาวิทยาลัย ZUST
🔥ทำอย่างไรให้ได้ทุนจีน
🔥พูดคุยกับนักเรียนทุนรัฐบาลจีน ป.ตรี-ป.เอก กับ พี่คูเวต ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค. 2564
กำหนดการ (Time Table)
– 13:00 – 13:10 | Introduction (Thai)
– 13:10 – 13:50 | ZUST presenting (English)
| Q&A (English)
– 13:50 – 14:30 | Experience Sharing นักเรียนทุนรัฐบาลจีน ป.ตรี-ป.เอก กับ พี่คูเวต
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14:30 – 15:00 | Q&A | End

น้องๆสามารถสแกน Qr Code ด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนเข้ารับฟัง