โครงการ Summer Camp Australia  2018 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2018

 

Australia Summer Camp 2018 Brochure

  เมืองโกลด์โคสต์เป็นแหล่งรวมโรงแรมหรูมากมาย คาสิโน กีฬาชายหาด เจ็ทสกี เรือยอชท์  และมีสวนสนุกหลากหลายที่มารวมอยู่ที่เมืองนี้ในขณะที่ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของเมืองหลังชายฝั่งทะเลเงียบสงบ จึงยังเหมาะกับการทำกิจกรรมมากมาย เช่นปีนหน้าผา บินชมวิวเมืองจากท้องฟ้า หรือกระโดดร่มสำหรับน้องๆที่ชอบความท้าทาย เมืองนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวหลายล้านเดินทางมาเที่ยวเมืองชายฝั่งทะเลที่ยาว และมีชายหาดที่สวยงามหลายจุด หนึ่งในนั้นคือ หาด Burleigh ที่นักเล่นกระดานโต้คลื่นชื่อดังเดินทางมาเล่นและแข่งขันกัน ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งช๊อปปิ้ง และทานอาหารทะเลที่น้องๆจะตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียว โกลด์โคสต์เป็นเมืองริมทะเล ที่มีประชากรมากกว่าครึ่งล้านคนและโฮสที่มีฐานะดี จึงเป็นเมืองที่ไม่เล็กจนเกินไป และเหมาะกับการเรียนภาษาระยะสั้นสำหรับน้องๆ ทาง Get Education จึงเลือกคัดสรรมาแล้ว สำหรับน้องๆที่อยากไปเรียนภาษาระยะสั้น หรือ Summer ในช่วงปิดเทอม และที่สำคัญน้องจะหมดปัญหาเรื่อง โฮส แฟมิลี่ เนื่องจาก โฮส ส่วนใหญ่ที่เมือง โกลด์โคสต์ มักมีฐานะดี จึงทำให้น้องๆเรียนภาษาและการใช้ชีวิตที่สนุกสนาน รวมถึงการได้ทำกิจกรรมข้างนอกเยอะ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษของน้องจากประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย        
จุดเด่นของโปรแกรม Imagine Education Australia
  • รับน้องๆ อายุตั้งแต่ 9 – 18 ปี
  • น้องๆ จะเข้าเรียนหลักสูตร High School Preparation เน้นการ
  • เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมเสริมความรู้ในวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
  • เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนต่างชาติจากนานาประเทศ
  • เจ้าของโฮมเสตย์บริการรับ-ส่งระหว่างโรงเรียนและที่พัก
  • ครอบครัวโฮมสเตย์มีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงวัยรุ่น
   
       
ลักษณะโครงการ โครงการ GET Summer Camp ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการหลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห์ เรียนกับสถาบัน Imagine Education ตั้งอยู่ที่เมืองโกลด์โคสต์ ณ ประเทศออสเตรเลีย ร่วมทั้งได้เข้าร่วมทำกิจกกรมต่างๆเและท่องเที่ยวในเมือง ที่พัก พักโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย นักเรียน 2 คนต่อบ้านพัก 1 หลัง ระยะเวลาในการเรียน 7 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ค่าใช้จ่าย ราคา 175,000 บาท   ค่าใช้จ่ายนี้รวม :      ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ☑ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าภาษีสนามบิน ค่ารถรับส่งสนามบิน และค่าเดินทางตลอดโปรแกรม ☑ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักตลอดระยะเวลาโครงการ ☑ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวันและค่าซักผ้า ☑ค่ากิจกรรมทั้งใน – นอกสถานที่ และทัศนศึกษาตามที่ระบุไว้ในโครงการ ☑ค่าประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ วงเงินรักษาพยาบาล 2,000,000 บาท ☑ค่าวีซ่า (สำหรับวีซ่าประเภทกลุ่ม หากนักเรียนต้องทำวีซ่าเดี่ยวราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ☑ ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ พร้อมเติมเงินให้ 16 NZD (คืนซิมการ์ดวันสุดท้ายของทริป) ☑ ค่าผู้ดูแลชาวไทยและครูชาวนิวซีแลนด์ประจำโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ ☑ ค่าปฐมนิเทศน์ก่อนการเดินทาง ☑ ค่าประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตร ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม : ☒ ค่าทำหนังสือเดินทาง ☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เงินติดตัว ค่าช้อปปิ้ง ค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ค่าท่องเที่ยวที่ไม่รวมในโปรแกรม *หมายเหตุ (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)              

 

จุติพร กลัดทิม (พี่เบนซ์)

Position: Senior Counsellor/ Group Leader

ระหว่างการไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศออสเตรเลีย น้องๆก็จะมีพี่เบ้นเป็น Group Leader การันตีความสามารถการใช้ภาษาและความคล่องแคล่วจากประสบการณ์ทำงานระหว่างเรียนกับชาวต่างชาติและบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก พี่เบ้นยังคว้าเกียตรนิยมอันดับ1 ซึ่งทำให้น้องๆและผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและความเชื่อถือ พี่เบ้นจะนำทางน้องๆไปเปิดโลกใหม่แห่งการเรียนรู้ที่ออสเตรเลียพร้อมนำน้องๆท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆที่ทำให้น้องๆเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ น้องๆสามารถพูดคุย ปรึกษาพี่เบ้นเกี่ยวกับการศึกษาได้ตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างโครงการและหลังจบโครงการ พี่เบ้นได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำเที่ยวจากคณะผู้บริหาร Get Education ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการนำเที่ยว ซึ่งคุณพ่อคุณแม่และน้องๆมั่นใจได้ในคุณภาพในการไปเรียนซัมเมอร์ในครั้งนี้

Educational Background

  • Bachelor Degree of Communication Arts in Broadcast and Journalism, Stamford International University (Hons)
  • Bachelor Degree of Business Administration in Marketing, Ramkhamhaeng University